Přejít na hlavní obsah
Public Health

Přehled

Škody související s konzumací alkoholu vyvolávají v EU značné obavy a jsou příčinou více než 7 % všech nemocí a předčasných úmrtí. I umírněná spotřeba alkoholu zvyšuje v dlouhodobém horizontu riziko onemocnění srdce a jater a vzniku rakoviny a častá konzumace vysokého množství může vést k závislosti.

Za konkrétní vnitrostátní politiku týkající se alkoholu nesou odpovědnost samy členské země EU. V letech 2009 a 2013 byly vyhodnoceny výsledky strategie EU zaměřené na problematiku alkoholu z roku 2006, která měla členským státům se snižováním škod souvisejících s konzumací alkoholu pomoci.

Trendy v konzumaci alkoholu a škody způsobené jeho požíváním v Evropské unii sleduje evropský informační systém zaměřený na konzumaci alkoholu a související zdravotní otázky (EUSAH). Systém společně spravuje Evropská komise a Světová zdravotnická organizace (WHO) v rámci programu EU pro oblast zdraví. Obě organizace pravidelně zveřejňují profily, které poskytují přehled o situaci v jednotlivých členských státech.

Koordinace na úrovni EU

Významnou úlohu hraje Výbor pro vnitrostátní politiku a opatření týkající se alkoholu (CNAPA), který usnadňuje spolupráci a koordinaci mezi zeměmi EU a přispívá k dalšímu rozvoji politiky.

Výbor pro vnitrostátní politiku a opatření týkající se alkoholu (CNAPA)

Výbor se skládá z delegátů jmenovaných členskými státy a schází se dvakrát do roka v Lucemburku. Jeho hlavním úkolem je sdílet osvědčené postupy a usilovat o sblížení vnitrostátních politik týkajících se alkoholu v rámci EU.

Podpora a šíření informací

Program Komise pro oblast zdraví financuje projekty a další iniciativy zabývající se problémy spojenými s konzumací alkoholu. Společné akce na období 2014–2016 sloužila k podpoře zemí EU při snižování škod souvisejících s konzumací alkoholu.