Põhisisu juurde
Public Health

Ülevaade

Alkoholist põhjustatud kahju on ELis tõsine rahvatervise probleem, mille arvele läheb 7% kõigist terviseprobleemidest ja enneaegsetest surmajuhtumitest. Isegi mõõdukas alkoholitarbimine suurendab pikemas perspektiivis ohtu haigestuda südame- ja maksahaigustesse ning vähki. Suurte alkoholikoguste sage tarbimine võib aga põhjustada sõltuvust.

Peamine vastutus oma alkoholipoliitika eest lasub ELi liikmesriikidel. ELi 2006. aasta alkoholistrateegiaga aidati riikidel alkoholist põhjustatud kahju vähendada. Strateegia rakendamist hinnati 2009. ja 2013. aastal.

Alkoholitarbimise ning sellega seotud kahju suundumusi ja arenguid ELis jälgitakse alkoholi- ja tervisealase Euroopa Liidu teabesüsteemi (EUSAH) vahendusel. Seda haldavad koostöös Euroopa Komisjon ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ELi terviseprogrammi raames. ELi ja WHO koostööraamistiku osana regulaarselt ilmuvad riikide profiilid annavad ülevaate olukorrast igas ELi liikmesriigis.

Koordineerimine ELi tasandil

Riikliku alkoholipoliitika ja alkoholitarbimise vastaste meetmete komiteel (CNAPA) on oluline roll ELi liikmesriikide vahelise koostöö ja koordineerimise hõlbustamises ning edasises poliitikakujundamises.

Riikliku alkoholipoliitika ja alkoholitarbimise vastaste meetmete komitee (CNAPA)

Komitee koosneb ELi liikmesriikide poolt määratud esindajatest ja kohtub kaks korda aastas Luxembourgis. Selle peamised eesmärgid on jagada häid tavasid ning püüda lähendada eri riikide alkoholipoliitikat ELis.

Edendamine ja toetus

Euroopa Komisjoni terviseprogrammi raames rahastatakse alkoholiga seotud projekte ja muid algatusi. Ajavahemikul 2014–2016 rakendatud ühismeetmega toetati ELi liikmesriike alkoholist põhjustatud kahju vähendamisel.