Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Pārskats

Alkohols, kas ir vainojams vairāk nekā 7 % visu veselības traucējumu un priekšlaicīgas nāves gadījumu, ir nopietna sabiedrības veselības problēma Eiropā. Pat mērens alkohola patēriņš ilgākā termiņā palielina risku iegūt sirds darbības traucējumus, aknu slimības un vēzi. Regulārs alkohola patēriņš lielā daudzumā var izraisīt atkarību.

Alkohola problemātika pamatā ir ES valstīs pieņemtās valsts politikas ziņā. Tas, kā īstenota 2006. gadā pieņemtā ES stratēģija alkohola jautājumā, kuras mērķis bija palīdzēt dalībvalstīm mazināt alkohola izraisīto kaitējumu, tika novērtēts 2009. un 2013. gadā.

Eiropas Savienības Informācijas sistēma attiecībā uz alkoholu un veselību Eiropas Savienībā (EUSAH) seko līdzi pārmaiņām un tendencēm alkohola patēriņa un ar alkoholu saistītā kaitējuma jomā ES. EUSAH sistēmu pārvalda Eiropas Komisija sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju (PVO) ES Veselības programmas ietvaros. Šajā kontekstā regulāri tiek publicēti valstu profili, lai sniegtu priekšstatu par katras valsts situāciju alkohola un veselības jomā.

Koordinācija ES līmenī

Nacionālajai alkohola politikas un rīcības komitejai (CNAPA) ir nozīmīga loma sadarbības un koordinēšanas veicināšanā starp ES valstīm un jaunu politikas pasākumu izstrādē.

Nacionālās alkohola politikas un rīcības komiteja (CNAPA)

Komitejas sastāvā ir dalībvalstu izraudzīti pārstāvji, un tās sanāksmes notiek divas reizes gadā Luksemburgā. Tās galvenie mērķi ir apmainīties ar paraugpraksi un panākt valstu alkohola politikas konverģenci ES.

Atbalsts

Komisijas Veselības programma finansē projektus un citas iniciatīvas, kuru mērķis ir cīnīties pret alkohola radīto kaitējumu. 2014.–2016. gada kopīgā rīcība palīdzēja ES valstīm samazināt alkohola radīto kaitējumu.