Mur għall-kontenut ewlieni
Public Health

Ħarsa Ġenerali

Il-ħsara marbuta mal-alkoħol hi ta’ tħassib serju għas-saħħa pubblika fl-UE u hi responsabbli għal aktar minn 7% tal-mard kollu u tal-imwiet prematuri. Anki l-konsum moderat tal-alkoħol ikabbar ir-riskju aktar 'il quddiem ta' ċerti kundizzjonijiet tal-qalb, il-mard tal-fwied u l-kanser u l-konsum frekwenti ta' kwantitajiet kbar jista' jwassal għal dipendenza.

Il-pajjiżi tal-UE għandhom ir-responsabilità ewlenija għall-politika nazzjonali dwar l-alkoħol tagħhom. L-implimentazzjoni tal-istrateġija dwar l-alkoħol tal-UE tal-2006 biex tappoġġjahom fit-tnaqqis tal-ħsara marbuta mal-alkoħol kienet ivvalutata fl-2009 u l-2013.

Ix-xejriet u l-iżviluppi fil-konsum tal-alkoħol u tal-ħsara marbuta mal-alkoħol fl-UE huma mmonitorjati mis-Sistema ta' Informazzjoni Ewropea dwar l-Alkoħol u s-Saħħa (EUSAH). L-EUSAH tinżamm permezz tal-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) fil-qafas tal-Programm tas-Saħħa tal-UE. Il-profili tal-pajjiżi, li joħorġu b'mod regolari fil-qafas ta' kooperazzjoni tal-UE-WHO, jagħtu ħarsa ġenerali tas-sitwazzjoni fil-pajjiżi individwali tal-UE.

Il-koordinazzjoni fil-livell tal-UE

Il-Kumitat dwar il-Politika u l-Azzjoni Nazzjonali dwar l-Alkoħol (CNAPA) għandu rwol importanti biex jiffaċilita l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE, u jikkontribwixxi għal aktar żvilupp tal-politika.

Il-Kumitat dwar il-Politika u l-Azzjoni Nazzjonali dwar l-Alkoħol (CNAPA)

Il-Kumitat hu magħmul minn delegati nazzjonali maħtura mill-pajjiżi tal-UE tagħhom u jiltaqa’ darbtejn fis-sena fil-Lussemburgu. L-objettivi ewlenin tiegħu hu li jaqsam l-aħjar prattika u jfittex il-konverġenza tal-politiki tal-alkoħol nazzjonali fi ħdan l-UE.

Il-promozzjoni u l-appoġġ

Il-Programm tal-Kummissjoni għas-Saħħa jiffinanzja proġetti u inizjattivi oħra li jindirizzaw il-problema tal-alkoħol relatata mal-ħsara. L-Azzjoni Konġunta 2014-2016 appoġġjat lill-pajjiżi tal-UE sabiex inaqqsu l-ħsara relatata mal-alkoħol.