Direct naar de inhoud
Public Health

Overzicht

Alcohol is een groot probleem voor de volksgezondheid in de EU: 7% van alle gezondheidsproblemen en vroegtijdige sterfgevallen hangt samen met het gebruik van alcohol. Zelfs matig alcoholgebruik verhoogt op lange termijn de kans op bepaalde hartaandoeningen, leverziekte en kanker. Regelmatig gebruik van grotere hoeveelheden alcohol is verslavend.

De EU-landen dragen de hoofdverantwoordelijkheid voor het nationale alcoholbeleid. De uitvoering van de EU-alcoholstrategie uit 2006, die hen moest helpen de alcoholschade te beperken, werd geëvalueerd in 2009 en 2013.

De trends op het gebied van alcoholconsumptie en alcoholschade worden in de gaten gehouden via het Europees Informatiesysteem voor alcohol en gezondheid (EUSAH). In het kader van de EU-gezondheidsprogramma's wordt dit systeem gezamenlijk onderhouden door de Europese Commissie en de WHO. Zij stellen ook landprofielen op over de situatie in de afzonderlijke EU-landen.

Coördinatie op EU-niveau

De Commissie voor nationaal beleid en nationale actie op het gebied van alcohol (CNAPA) speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van de samenwerking en coördinatie tussen de EU-landen. Zij levert ook een belangrijke bijdrage aan de beleidsontwikkeling.

Commissie voor nationaal beleid en nationale actie op het gebied van alcohol

Deze commissie bestaat uit nationale vertegenwoordigers die door de EU-landen worden benoemd en die minstens twee keer per jaar in Luxemburg vergaderen. Het doel is de beste werkwijzen uit te wisselen en het alcoholbeleid in de EU-landen op elkaar af te stemmen.

Promotie en steun

De Europese Commissie financiert projecten en andere initiatieven tegen alcoholmisbruik via haar gezondheidsprogramma. Het gemeenschappelijke optreden 2014-2016 heeft de EU-landen geholpen bij het verminderen van de schade door alcoholgebruik.