Przejdź do treści głównej
Public Health

W skrócie

Szkodliwe skutki spożywania alkoholu, które stanowią jeden z głównych problemów zdrowia publicznego w UE, są przyczyną ponad 7 proc. wszystkich zachorowań i przedwczesnych zgonów. Spożywany nawet w umiarkowanych ilościach alkohol zwiększa długofalowe ryzyko wystąpienia wad serca, chorób wątroby i nowotworów, a częste spożywanie go w dużych ilościach może prowadzić do nałogu.

Za krajową politykę alkoholową odpowiadają przede wszystkim europejskie kraje. W celu wsparcia ich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu w latach 2009 i 2013 oceniono realizację strategii UE z 2006 r. dotyczącej alkoholu.

Tendencje i zmiany dotyczące spożycia alkoholu i jego negatywnych skutków w UE są monitorowane za pośrednictwem europejskiego systemu informacyjnego dotyczącego alkoholu i zdrowia (EUSAH). System działa w oparciu o współpracę Komisji ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w ramach unijnego programu w dziedzinie zdrowia. Opracowywane również regularnie w ramach współpracy UE i WHO zestawienia statystyczne dostarczają informacji o sytuacji w poszczególnych krajach UE.

Koordynacja na poziomie UE

Komitet ds. Krajowej Polityki i Działań Antyalkoholowych (CNAPA) odgrywa ważną rolę, ułatwiając współpracę i koordynację między krajami UE oraz przyczyniając się do dalszego rozwoju polityki.

Komitet ds. Krajowej Polityki i Działań Antyalkoholowych (CNAPA)

Komitet składa się z przedstawicieli krajowych wyznaczonych przez państwa członkowskie, a jego posiedzenia odbywają się dwa razy w roku w Luksemburgu. Jego głównym celem jest wymiana najlepszych praktyk i dążenie do konwergencji krajowych polityk dotyczących alkoholu w UE.

Działania promujące i wsparcie

Z programu zdrowia Komisji Europejskiej finansowane są projekty i inne inicjatywy dotyczące rozwiązywania problemów związanych ze spożyciem alkoholu. W latach 2014–2016 wspólne działanie wspierało kraje UE w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu.