Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Pregled

Posledice uživanja alkohola so eden glavnih javnozdravstvenih problemov v EU in vzrok več kot 7 % vseh bolezni in prezgodnjih smrti. Tudi ob zmernem uživanju alkohola se dolgoročno poveča tveganje za bolezni srca in jeter ter rakava obolenja, pogosto uživanje velikih količin pa vodi v odvisnost.

Glavno odgovornost za nacionalno alkoholno politiko imajo države EU. Izvajanje strategije EU o alkoholu v podporo državam članicam pri zmanjševanju škodljivih posledic uživanja alkohola so ocenili leta 2009 in 2013.

Evropski informacijski sistem o alkoholu in zdravju (EUSAH) spremlja trende in razvoj porabe alkohola in škodljivih posledic uživanja alkohola v EU. Sistem EUSAH skupaj upravljata Evropska komisija in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v okviru zdravstvenega programa EU. Profili držav, ki jih v okviru svojega sodelovanja redno pripravljata Komisija in WHO, vsebujejo pregled stanja v posameznih državah EU.

Usklajevanje na ravni EU

Odbor za nacionalno alkoholno politiko in ukrepe (CNAPA) ima pomembno vlogo pri spodbujanju sodelovanja in usklajevanju med državami članicami EU ter prispeva k nadaljnjemu razvoju politike.

Odbor za nacionalno alkoholno politiko in ukrepe (CNAPA)

Člane odbora imenujejo države članice EU, sestajajo se dvakrat letno v Luxembourgu. Glavna cilja odbora sta izmenjava dobrih praks in usklajenost nacionalnih politik na področju alkohola v EU.

Podpora

Evropska komisija z zdravstvenim programom financira projekte in druge pobude za preprečevanje škodljivih posledic uživanja alkohola. Skupni ukrep 2014–2016 je podpiral države EU pri zmanjševanju škodljivih posledic uživanja alkohola.