Direct la conținutul principal
Public Health

Acțiunea UE împotriva rezistenței la antimicrobiene

Despre rezistența la antimicrobiene

Rezistența la antimicrobiene (RAM) este capacitatea microorganismelor de a supraviețui sau de a se dezvolta în pofida unui agent antimicrobian care, în mod normal, inhibă sau ucide microorganismul respectiv. RAM este cauza a peste 35 000 de decese în fiecare an în UE/SEE. RAM generează, de asemenea, costuri semnificative, în special la nivelul sistemelor de sănătate.

În 2019, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat rezistența la antimicrobiene drept una din principalele 10 amenințări la adresa sănătății publice la nivel mondial cu care se confruntă umanitatea. În iulie 2022, Comisia și statele membre au identificat RAM ca fiind una din cele trei amenințări prioritare la adresa sănătății.

În ansamblu, cele mai recente date indică tendințe de creștere semnificativă în ceea ce privește numărul de infecții și decese imputabile aproape tuturor combinațiilor de rezistență la antibiotice-bacterii, în special în cadrul unităților medicale.

 • Aproximativ 70 % din cazurile de infecții cu bacterii rezistente la antibiotice au fost asociate asistenței medicale.
 • Creșterea în continuare a rezistenței ar provoca anual aproximativ 10 milioane de decese la nivel mondial, reducând cu un procent între 2 % și 3,5 % produsul intern brut global.
 • Până în 2050, economia mondială s-ar putea confrunta cu un cost de până la 100 de mii de miliarde USD.

Pentru mai multe informații:

Intensificarea acțiunilor UE

•    Pe 13 iunie 2023, Consiliul a adoptat Recomandarea privind intensificarea acțiunilor UE de combatere a rezistenței la antimicrobiene în cadrul unei abordări de tip „O singură sănătate”

Pe 1 iunie 2023, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la acțiunea UE de combatere a rezistenței la antimicrobiene.

La 26 aprilie 2023, Comisia Europeană a adoptat o propunere de recomandare a Consiliului privind intensificarea acțiunilor UE de combatere a rezistenței la antimicrobiene în cadrul unei abordări de tip „O singură sănătate”, însoțită de un document de lucru al serviciilor Comisiei, ca parte a pachetului farmaceutic.

Această propunere de recomandare a Consiliului extinde și completează Planul de acțiune al UE „O singură sănătate” din 2017 împotriva RAM în toate cele trei dimensiuni ale spectrului „O singură sănătate”, pentru a maximiza sinergiile și pentru a obține un răspuns puternic și eficace împotriva RAM la nivelul UE.

Obiectivele acestei propuneri de recomandare a Consiliului sunt:

 • consolidarea planurilor naționale de acțiune „O singură sănătate” privind RAM
 • consolidarea supravegherii și monitorizării RAM și a consumului de antimicrobiene
 • consolidarea măsurilor de prevenire și control al infecțiilor
 • consolidarea utilizării adecvate și prudente a antimicrobienelor
 • recomandarea de obiective referitoare la RAM și consumul de antimicrobiene în domeniul sănătății umane
 • îmbunătățirea nivelului de conștientizare, a educației și a formării
 • încurajarea dezvoltării și cercetării, precum și stimulentele pentru inovare și accesul la antimicrobiene și la alte mijloace medicale de contracarare a RAM
 • sporirea cooperării
 • consolidarea acțiunilor la nivel mondial.

Contribuțiile la propunere au fost colectate din următoarele consultări, studii și rapoarte:

Planul de acțiune al UE „O singură sănătate” împotriva RAM (2017)

În iunie 2017, Comisia Europeană a adoptat Planul de acțiune al UE „O singură sănătate” împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM), după cum au solicitat țările UE în concluziile Consiliului din 17 iunie 2016.

Obiectivele esențiale ale acestui plan de acțiune sunt dezvoltate pornind de la 3 piloni principali:

 1. Transformarea UE într-o regiune în care se aplică cele mai bune practici
 2. Stimularea cercetării, dezvoltării și inovării
 3. Modelarea agendei globale

Acest plan prezintă peste 70 de acțiuni care vizează sănătatea umană, sănătatea animalelor și mediul, ale căror progrese sunt monitorizate periodic.

Ca parte a punerii în aplicare a planului de acțiune, Comisia a adoptat orientări UE privind utilizarea prudentă a antimicrobienelor în sănătatea umană. Aceste orientări au ca scop reducerea utilizării inadecvate și promovarea utilizării prudente a antimicrobienelor. Ele îi vizează pe toți actorii care sunt responsabili sau joacă un rol în utilizarea antimicrobienelor. Acest demers vine în completarea orientărilor UE privind utilizarea prudentă a antimicrobienelor în domeniul sănătății animale.

În perioada dintre adoptarea Planului de acțiune privind RAM din 2017 și adoptarea propunerii Comisiei de recomandare a Consiliului privind intensificarea acțiunilor UE de combatere a rezistenței la antimicrobiene în cadrul unei abordări de tip „O singură sănătate”, anumite inițiative majore au contribuit la buna consolidare a răspunsului UE la problematica RAM.

Printre ele se numără:

Atât programul „UE pentru sănătate”, cât și programul Orizont Europa oferă finanțare în domeniul RAM.  

Planul de acțiune anterior al Comisiei (2011-2016)

Planul de acțiune al Comisiei din 2011 împotriva amenințărilor tot mai mari reprezentate de RAM conținea 12 acțiuni de punere în aplicare împreună cu statele membre ale UE și a identificat 7 domenii în care luarea de măsuri se impunea în mod deosebit:

 • asigurarea utilizării corespunzătoare a antimicrobienelor atât la oameni, cât și la animale
 • prevenirea infecțiilor microbiene și a răspândirii lor
 • dezvoltarea unor antimicrobiene eficace noi sau a unor alternative de tratament
 • cooperarea cu parteneri internaționali pentru a limita riscurile de RAM
 • îmbunătățirea monitorizării și supravegherii în medicina umană și veterinară
 • promovarea cercetării și inovării
 • îmbunătățirea comunicării și a nivelului de educație și formare profesională.

Evaluarea planului de acțiune publicată în octombrie 2016 de Comisie și contribuțiile primite în timpul consultării publice au arătat că acesta a avut o valoare adăugată clară, acționând ca un simbol al angajamentului politic, stimulând mai multe acțiuni la nivelul statelor membre și contribuind la consolidarea cooperării internaționale. De asemenea, acest plan de acțiune a oferit un cadru pentru a orienta și coordona activitățile privind RAM la nivel internațional în materie de monitorizare și supraveghere în domeniul cercetării și dezvoltării. Principalele aspecte abordate în această evaluare sunt rezumate în această fișă informativă.

În plus, este disponibil un raport extern privind evaluarea planului de acțiune al Comisiei Europene împotriva amenințărilor tot mai mari reprezentate de rezistența la antimicrobiene (și anexele).

Înainte de această evaluare, în februarie 2015 a fost publicat un raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește planul de acțiune privind RAM (2011-2016), care a ilustrat situația actuală a măsurilor luate pentru soluționarea acestei problematici.

Comisia a compilat, de asemenea, o prezentare detaliată a celor 12 acțiuni vizate de planul de acțiune într-o foaie de parcurs (actualizată în noiembrie 2016), inclusiv obiectivele operaționale, activitățile concrete și termenele-limită.

Rețeaua UE „O singură sănătate” privind rezistența la antimicrobiene (RAM)

Rețeaua „O singură sănătate” privind rezistența la antimicrobiene (RAM), prezidată de Comisia Europeană, include în special experți guvernamentali din domeniul sănătății oamenilor și a animalelor și din sectorul mediului, reprezentanți ai agențiilor științifice relevante ale UE și ai părților interesate, precum și experți ai Comisiei. Misiunea sa este de a consolida coordonarea și dialogul între sectorul sănătății umane, sectorul veterinar și cel al mediului la nivelul instituțiilor UE, al statelor membre și al părților interesate, în ceea ce privește politicile de combatere a rezistenței la antimicrobiene. De regulă, această rețea se reunește de două ori pe an.

Sensibilizare

Pentru a sensibiliza publicul cu privire la RAM, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a instituit Ziua europeană de sensibilizare cu privire la antibiotice (EAAD), care urmărește să pună la dispoziție o platformă și sprijin pentru campaniile naționale privind o utilizare prudentă a antibioticelor. De-a lungul anilor, Ziua europeană de sensibilizare cu privire la utilizarea antibioticelor – care are loc în fiecare an în luna noiembrie odată cu Săptămâna mondială de sensibilizare cu privire la antimicrobiene organizată de OMS – s-a transformat într-o platformă cu o acoperire globală, în parteneriat cu multe țări din afara UE, precum și cu părțile interesate relevante, în conformitate cu abordarea Comisiei „O singură sănătate” în ceea ce privește RAM.