Skip to main content
Public Health

Tutkimustoiminta, hankkeet ja tutkimukset

EU rahoittaa tällä hetkellä monia tartuntatautien torjuntaa koskevia tutkimushankkeita. Niistä useimmissa keskitytään mikrobilääkeresistenssiongelmaan, koska resistenssi heikentää vakavasti valmiuksiamme hoitaa tartuntatauteja. Horisontti 2020 -ohjelmasta on rahoitettu tartuntatautien ja mikrobilääkeresistenssin tutkimusta yli 2,3 miljardilla eurolla, ja sen lisäksi investointeja tehdään EU:n terveysohjelman kautta. EU:n rahoittamat mikrobilääkeresistenssitutkimushankkeet ovat saatavilla Global AMR R&D hub -keskuksen tietokannassa. Euroopan komissio on yksi tämän mikrobilääkeresistenssitutkimukseen keskittyvän keskuksen perustajajäsenistä.

Horisontti 2020 -ohjelmasta myönnettävä rahoitus suo tutkijoille mahdollisuuden puuttua maailmanlaajuisen mikrobilääkeresistenssiongelman moniin eri puoliin. Tutkimushankkeisiin kuuluu esimerkiksi uusien lähestymistapojen kehittäminen kliiniseen hoitoon ja resistenttien bakteeri-infektioiden ehkäisy korkean esiintyvyyden olosuhteissa sekä Euroopan laajuisen kestävän verkoston perustaminen tartuntatauteja koskevia yhdenmukaistettuja laaja-alaisia kliinisiä tutkimuksia varten.

Lisäksi Euroopan komissio rahoittaa mikrobilääkeresistenssin tutkimusta yhteistyössä teollisuuden ja EU-maiden kanssa. Esimerkkejä tästä ovat innovatiivisten lääkkeiden aloitteen (IMI) mikrobilääkeresistenssiä koskeva Accelerator-väline, jonka oma budjetti on 480 miljoonaa euroa, ja EU:n rahoittama mikrobilääkeresistenssiä koskeva yhteinen ohjelma-aloite (JPIAMR), jolla koordinoidaan kansallista tutkimusrahoitusta ja tuetaan yhteisiä toimia mikrobilääkeresistenssiä koskevassa tietämyksessä olevien puutteiden korjaamiseksi yhteinen terveys -lähestymistavan avulla. Yhteiseen ohjelma-aloitteeseen kuuluu myös virtuaalinen tutkimuslaitos (JPIAMR-VRI). Se on alusta, jonka tavoitteena on lisätä mikrobilääkeresistenssitutkimuksen koordinointia, parantaa mikrobilääkeresistenssin tutkimusverkostojen ja tutkimuslaitosten, -keskusten ja -infrastruktuurien näkyvyyttä sekä helpottaa maailmanlaajuista tiedonvaihtoa ja valmiuksien kehittämistä.

Mikrobilääkeresistenssitutkimus sai uutta pontta vuonna 2021.

Tutkimusta tukevan uuden Horisontti Eurooppa -puiteohjelman käynnistäminen tarjoaa uusia rahoitusmahdollisuuksia ja kumppanuuksia, joissa komissio ja EU-maat yhdistävät voimansa rahoittaakseen yhteinen terveys -lähestymistavan mukaisesti mikrobilääkeresistenssin sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tutkimusta.

EU4Health-ohjelmassa puolestaan investoidaan eurooppalaista lisäarvoa tuottaviin toimiin, joilla pyritään kohentamaan terveyttä, puuttumaan rajatylittäviin terveysuhkiin, parantamaan lääkkeitä ja vahvistamaan terveydenhuoltojärjestelmiä.

Lisäksi aloitettiin siirtymävaihe kohti uutta terveyshätätilanteiden valmiusviranomaista (HERA), joka on täysin toimintavalmis vuoden 2022 alkuun mennessä. Tämä viranomainen vahvistaa Euroopan kykyä ehkäistä ja havaita rajat ylittäviä terveysuhkia ja reagoida niihin nopeasti sekä edistää tutkimusta ja innovointia tehokkaiden, turvallisten ja kohtuuhintaisten lääketieteellisten vastatoimien kehittämiseksi. Mikrobilääkeresistenssi on yksi HERAn käsittelemistä terveysuhkista.

Infografiikat ja tietokoosteet

EU

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Videot ja multimedia

EU

YHTEISTYÖKUMPPANIT