Skip to main content
Public Health

Kutatás, projektek és tanulmányok

Az EU jelenleg nagyon sok olyan kutatási projektet finanszíroz, amelyek a fertőző betegségek kezelésére irányulnak. Ezek túlnyomó többsége releváns az antimikrobiális rezisztencia (AMR) szempontjából, mivel az AMR nagyban gátolja, hogy kezelni tudjuk a fertőző betegségeket. A Horizont 2020 program több mint 2,3 milliárd eurót fordított a fertőző betegségekkel és az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos kutatásokra, melyeket az uniós egészségügyi program is finanszíroz. Ezek az uniós finanszírozású projektek megtekinthetők az antimikrobiális rezisztenciával foglalkozó globális kutatási és fejlesztési központ nyilvántartásában. A központ alapításában a Bizottság is részt vett.

A Horizont 2020 keretében nyújtott pénzügyi támogatás lehetővé teszi a kutatók számára, hogy megoldást keressenek az antimikrobiális rezisztencia jelentette világméretű problémára, annak összes vetületével együtt. Ez magában foglalja például új közelítésmódok kidolgozását arra vonatkozóan, hogyan lehet klinikailag kezelni és megelőzni a rezisztens bakteriális fertőzések kialakulását olyan helyszíneken, ahol előfordulásuk gyakori, valamint a fertőző betegségekre irányuló harmonizált, nagyszabású klinikai kutatási vizsgálatok európai szintű, fenntartható hálózatának létrehozását.

A Bizottság az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos kutatásokat az ágazattal és az uniós tagállamokkal karöltve is finanszírozza. Erre példa az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés (IMI) AMR-akcelerátorprogramja, amely önmagában 480 millió eurós költségvetéssel rendelkezik, valamint az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos közös programozási kezdeményezés (JPIAMR), amely uniós finanszírozásban részesül. Utóbbi összehangolja a tagállami kutatásfinanszírozást, és támogatja azokat az együttműködésen alapuló törekvéseket, melyek az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos ismeretek terén meglévő hiányosságokat hivatottak orvosolni az egységes egészségügyi megközelítés jegyében. A JPIAMR keretében létrejött egy Virtuális Kutatóintézet (JPIAMR-VRI) elnevezésű platform is. A platform célja, hogy elmélyítse az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos kutatások koordinációját, javítsa az antimikrobiális rezisztenciával foglalkozó kutatási hálózatok, illetve az AMR-kutatást végző intézmények/központok és infrastruktúrák láthatóságát, valamint világszerte elősegítse az ismeretek kölcsönös átadását és a kapacitásfejlesztést.

2021-ben az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos kutatás új lendületet kapott.

Először is elindult a Horizont Európa, az új kutatási keretprogram, amely teljesen új finanszírozási lehetőségeket kínál és olyan újszerű partnerségek létrejöttét biztosítja, amelyek keretében a Bizottság és az uniós tagállamok közös erővel finanszírozzák az AMR egységes egészségügyi megközelítés szerinti leküzdését célzó, valamint az állategészségüggyel és állatjóléttel kapcsolatos kutatásokat.

Ezenfelül megszületett „az EU az egészségért” program, amely olyan – uniós hozzáadott értékkel bíró – intézkedésekbe ruház be, melyek célja az egészség javítása, a több tagállamot fenyegető egészségügyi veszélyek elhárítása, a gyógyszerkészítmények továbbfejlesztése és az egészségügyi rendszerek megerősítése.

Végezetül pedig megkezdte működését az új Európai Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatóság (HERA), melynek működése az átmeneti szakaszt követően 2022 elején vált teljessé. A hatóság munkájának köszönhetően könnyebben lehet majd a több tagállamot érintő európai egészségügyi szükséghelyzeteket megelőzni és észlelni, valamint ilyen helyzetek kialakulása esetén gyors válaszintézkedéseket hozni. A HERA ezenfelül a hatékony, biztonságos és megfizethető egészségügyi ellenintézkedések kifejlesztésére irányuló kutatást és innovációt is előmozdítja. Az antimikrobiális rezisztencia egyike azoknak az egészségügyi veszélyeknek, amelyek kezelése részét képezi a HERA tevékenységének.

Infografikák és tájékoztatók

EURÓPAI UNIÓ

PARTNEREK

Videók és multimédiás anyagok

EURÓPAI UNIÓ

PARTNEREK