Direct naar de inhoud
Public Health

Onderzoek, projecten en studies

De EU financiert momenteel een groot aantal onderzoeksprojecten ter bestrijding van infectieziekten die vaak het gevolg zijn van antimicrobiële resistentie (AMR) waardoor ons vermogen om infectieziekten te behandelen ernstig wordt ondermijnd. Het programma Horizon 2020 heeft meer dan 2,3 miljard euro geïnvesteerd in onderzoek naar infectieziekten en AMR. Ook het EU-gezondheidsprogramma investeert in projecten. De door de EU gefinancierde projecten zijn opgenomen in de inventory of the Global AMR R&D hub, waarvan de Commissie een van de oprichters is.

Dankzij de financiële steun van Horizon 2020 kunnen onderzoekers alle facetten van het wereldwijde probleem van AMR aanpakken, bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe methoden voor klinisch beheer en de preventie van resistente bacteriële infecties in omgevingen met een hoge prevalentie en de oprichting van een duurzaam Europees netwerk voor geharmoniseerd grootschalig klinisch onderzoek naar infectieziekten.

De Commissie financiert ook onderzoek naar AMR samen met het bedrijfsleven of de lidstaten. Voorbeelden hiervan zijn het AMR Accelerator programme van het initiatief innovatieve geneesmiddelen (Innovative Medicines Initiative (IMI)) met alleen al een budget van 480 miljoen euro en het Joint Programming Initiative on AMR (JPIAMR), dat met financiële steun van de EU de nationale financiering voor onderzoek coördineert en gezamenlijke maatregelen ondersteunt om lacunes in de kennis over AMR te dichten vanuit een “één gezondheid”-perspectief. Het JPIAMR omvat ook een virtueel onderzoeksinstituut (JPIAMR-VRI): een platform om de coördinatie van het onderzoek naar AMR te verbeteren, onderzoeksnetwerken, -centra en -faciliteiten op het gebied van AMR meer zichtbaarheid te verlenen en de uitwisseling van kennis en de ontwikkeling van capaciteit wereldwijd te bevorderen.

In 2021 heeft het onderzoek naar AMR een nieuwe impuls gekregen.

Ten eerste dankzij het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek Horizon Europa, dat in nieuwe financieringsmogelijkheden en partnerschappen voorziet waarbij de Commissie samen met de lidstaten onderzoek naar AMR en de gezondheid en het welzijn van dieren zal financieren.

Ten tweede dankzij het programma EU4Health, dat zal investeren in maatregelen met een EU-meerwaarde om de gezondheid te verbeteren, grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid aan te pakken, geneesmiddelen te verbeteren en de gezondheidszorg beter te doen functioneren.

Ten derde dankzij het begin van een overgangsfase voor de nieuwe Europese autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA), die begin 2022 volledig operationeel zal zijn. Dankzij HERA zal Europa grensoverschrijdende noodsituaties voor de gezondheid beter kunnen voorkomen, opsporen en snel bestrijden. Ook worden onderzoek en innovatie bevorderd om doeltreffende, veilige en betaalbare medische tegenmaatregelen te nemen. AMR is een van de bedreigingen voor de gezondheid waarmee HERA de strijd zal aanbinden.

Infographics en factsheets

EU

PARTNERS

Video’s en multimedia

EU

PARTNERS