Skip to main content
Public Health

Cercetare, proiecte și studii

În prezent, UE finanțează mai multe proiecte de cercetare privind bolile infecțioase, majoritatea fiind relevante pentru problema rezistenței la antimicrobiene (RAM), având în vedere că aceasta afectează în mod considerabil capacitatea noastră de a trata bolile infecțioase. Programul Orizont 2020 a investit peste 2,3 miliarde EUR în cercetarea privind bolile infecțioase și rezistența la antimicrobiene. În plus, alte investiții sunt realizate prin intermediul programului „Sănătate” al UE. Aceste proiecte finanțate de UE pot fi accesate în inventarul Centrului mondial de cercetare și dezvoltare în domeniul RAM, printre ai cărui membri fondatori se numără și Comisia Europeană.

Sprijinul financiar acordat prin intermediul programului Orizont 2020 le permite cercetătorilor să abordeze multiplele aspecte ale RAM la nivel global. De exemplu, elaborarea de noi abordări pentru gestionarea clinică și prevenirea infecțiilor bacteriene rezistente în medii cu prevalență ridicată și crearea unei rețele durabile la nivel european pentru studii clinice armonizate pe scară largă privind bolile infecțioase.

De asemenea, Comisia finanțează cercetarea în domeniul RAM, în colaborare cu industria sau cu statele membre UE. De exemplu, programul „Acceleratorul de rezistență la antimicrobiene”, derulat în cadrul Inițiativei privind medicamentele inovatoare, care dispune singur de un buget de 480 de milioane EUR și Inițiativa de programare în comun privind RAM (JPIAMR) care, datorită finanțării din partea UE, coordonează finanțarea națională pentru cercetare și sprijină acțiunile de colaborare pentru acoperirea lacunelor de cunoștințe privind RAM din perspectiva „O singură sănătate”. JPIAMR include, de asemenea, un institut virtual de cercetare (JPIAMR-VRI), o platformă care urmărește să sporească coordonarea cercetării în domeniul RAM, să îmbunătățească vizibilitatea rețelelor de cercetare în domeniul RAM, a institutelor/centrelor și infrastructurilor care desfășoară activități de cercetare și să faciliteze schimbul de cunoștințe și dezvoltarea capacităților în întreaga lume.

În 2021, cercetarea în domeniul RAM a beneficiat de un nou impuls.

În primul rând, prin lansarea noului program-cadru pentru cercetare Orizont Europa, care va oferi noi oportunități de finanțare și parteneriate în cadrul cărora Comisia își va uni forțele cu statele membre UE pentru a finanța cercetarea privind RAM din perspectiva „O singură sănătate”, precum și sănătatea și bunăstarea animalelor.

În al doilea rând, prin instituirea programului „UE pentru sănătate”, care va investi în acțiuni cu valoare adăugată europeană menite să îmbunătățească sănătatea, să abordeze amenințările transfrontaliere la adresa sănătății, să îmbunătățească medicamentele și să consolideze sistemele de sănătate.

În al treilea rând, începutul unei faze de tranziție pentru noua Autoritate europeană pentru pregătire și răspuns în situații de urgență sanitară (HERA), care va deveni pe deplin operațională până la începutul anului 2022. Această autoritate va consolida capacitatea Europei de a preveni, detecta și răspunde rapid la urgențele sanitare transfrontaliere și va promova cercetarea și inovarea pentru a dezvolta contramăsuri medicale eficace, sigure și la prețuri accesibile. RAM este una din amenințările la adresa sănătății care trebuie abordate de HERA.

Infografice și fișe informative

UE

PARTENERI

Materiale video și multimedia

UE

PARTENERI