Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Odobrenje aktivnih tvari

Procjenu aktivnih tvari prije odobrenja za uporabu u biocidnim proizvodima provodi država članica, nakon čega slijedi stručno preispitivanje u koordinaciji Europske agencije za kemikalije (ECHA), u kojem sudjeluju sve države članice. Stručno preispitivanje odvija se u okviru Odbora za biocidne proizvode. ECHA Komisiji dostavlja mišljenje o tome može li se aktivna tvar odobriti.

Komisija na temelju zaključaka ECHA-e donosi odluku o odobrenju uporabe aktivne tvari u biocidnim proizvodima. Kad je to potrebno radi zaštite zdravlja ljudi, zdravlja životinja ili okoliša, odobrenje može uključivati određene uvjete kako bi se utvrđeni rizici uklonili tijekom izdavanja odobrenja za proizvod.

Posebno zabrinjavajuće tvari

Uredba sadržava kriterije za postupno ukidanje posebno zabrinjavajućih tvari i njihovu postupnu zamjenu boljim alternativama.

Te su tvari:

  • razvrstane kao karcinogene tvari kategorije 1A ili 1B
  • razvrstane kao mutagene tvari kategorije 1A ili 1B
  • razvrstane kao reproduktivno toksične tvari kategorije 1A ili 1B
  • postojane, bioakumulativne i toksične
  • vrlo postojane i vrlo bioakumulativne
  • endokrini disruptori.

Uspostavljen je program pregleda radi ispitivanja aktivnih tvari koje su već bile prisutne na tržištu kad je doneseno prvo zakonodavstvo EU-a o biocidnim proizvodima 1998.

Odluke o neodobravanju

Ako tvar nije odobrena u okviru programa pregleda, biocidni proizvodi koji sadržavaju tu aktivnu tvar obično se uklanjanju s tržišta u roku od 12 mjeseci, osim ako su nacionalna tijela drukčije propisala.

Popis odobrenih aktivnih tvari Unije

Popis odobrenih aktivnih tvari dostupan je na internetskim stranicama ECHA-e i redovito se ažurira.

Povezane informacije