Siirry pääsisältöön
Public Health

Yleistä

Biosidivalmisteita käytetään ihmisten ja eläinten terveydelle tai ympäristölle haitallisten eliöiden ja ihmisen toimille haitallisten, ei-toivottujen eliöiden torjuntaan. Näihin haitallisiin eliöihin kuuluvat tuholaiset (esim. hyönteiset, rotat ja hiiret) ja mikro-organismit (esim. bakteerit, virukset ja homelajit).

Biosidivalmisteisiin kuuluvat muun muassa

  • hyönteismyrkyt (paitsi kasvinsuojelutarkoituksiin käytetyt hyönteismyrkyt, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 1107/2009 sääntelyalaan)
  • hyönteiskarkotteet
  • desinfioimisaineet
  • puunsuoja-aineet ja muovin ja kuitujen kaltaisten aineiden säilytysaineet
  • antifouling-maalit alusten runkojen suojeluun.

Niillä on tärkeä rooli EU-kansalaisten arjessa ja ne auttavat torjumaan esimerkiksi

  • tartunnanlevittäjien välittämiä tauteja (esim. malaria, denguekuume ja Chikungunya-tauti)
  • elintarvikeperäisiä sairauksia (esim. salmonelloosi ja listerioosi)
  • sairaalainfektioita (esim. MRSA-bakteeri).

Biosidivalmisteita käytetään paljon myös muovien, maalien, tekstiilien, puun jne. kaltaisiin materiaaleihin niiden suojaamiseksi mikrobien, sienten tai hyönteisten tuhoilta.

Luontaisten ominaisuuksiensa vuoksi biosidivalmisteet voivat kuitenkin aiheuttaa riskejä ihmisille, eläimille ja ympäristölle. EU on ottanut käyttöön tiukat säännöt ja menettelytavat, joilla nämä riskit minimoidaan.

Tavoitteena riskien rajoittaminen

EU:n biosidiasetuksessa on esitetty EU:n laajuiset yhdenmukaistetut säännöt, joilla varmistetaan, että biosidivalmisteiden riskit arvioidaan asianmukaisesti ennen valmisteiden saattamista markkinoille. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) antaa teknistä ja tieteellistä apua Euroopan komissiolle ja EU-maille biosidivalmisteasetuksen mukaisissa eri prosesseissa.

Tehoaineet

Ennen kuin biosidivalmisteissa saa käyttää tehoaineita, kukin tehoaine on arvioitava ja hyväksyttävä tällaista käyttöä varten EU:n tasolla.

Biosidivalmisteet

Jotta valmiste voidaan saattaa markkinoille, sen on osoitettava olevan turvallinen ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle. On myös osoitettava, että valmiste on tehokas aiottuun käyttötarkoitukseensa.

Käsitellyt esineet

Biosidiasetuksessa säädetään paitsi biosidivalmisteista myös esineistä ja seoksista, jotka on käsitelty biosidivalmisteella tai jotka sisältävät biosidivalmistetta.