Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Apžvalga

Biocidiniai produktai naudojami nepageidaujamų organizmų, žalingų žmogaus ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai arba kenkiančių žmogaus veiklai, kontrolei. Tie kenksmingieji organizmai – tai kenkėjai (pvz., vabzdžiai, žiurkės ar pelės) ir mikroorganizmai (pvz., bakterijos, virusai, pelėsiai).

Biocidiniai produktai – tai, be kita ko:

  • insekticidai (išskyrus naudojamus augalų apsaugos tikslais – jie reglamentuojami Reglamentu (ES) Nr. 1107/2009),
  • repelentai nuo vabzdžių,
  • dezinfekantai,
  • tokių medžiagų kaip mediena, plastikai ir pluoštas konservantai,
  • dažai, stabdantys laivo korpuso apaugimą dumbliais ar moliuskais.

Jie svarbūs kasdieniame ES piliečių gyvenime, nes, pavyzdžiui, padeda apsaugoti nuo:

  • pernešėjų platinamų ligų (pvz., maliarijos, dengės karštligės, čikungunijos),
  • per maistą plintančių ligų (pvz., salmoneliozės, listeriozės),
  • hospitalinių infekcijų (pvz., MRSA).

Be to, jie plačiai naudojami tokiose medžiagose kaip plastikai, dažai, tekstilė, mediena ir pan., kad šių medžiagų neardytų mikrobai, grybai arba vabzdžiai.

Tačiau dėl savo savybių biocidiniai produktai gali kelti pavojų žmonėms, gyvūnams ir aplinkai. Todėl, kad tą riziką sumažintų, ES nustatė griežtas taisykles ir procedūras.

Rizikos mažinimo sistema

ES yra parengusi ES masto sistemą ir suderintas taisykles, kuriomis užtikrinama, kad prieš biocidinius produktus pateikiant rinkai būtų tinkamai įvertinta rizika. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) teikia techninę ir mokslinę pagalbą Europos Komisijai ir ES šalims, vykdančioms įvairias reglamente nustatytas procedūras.

Veikliosios medžiagos

Kad veikliąsias medžiagas būtų galima naudoti biocidiniuose produktuose, jos turi būti tuo tikslu įvertintos ir patvirtintos ES lygmeniu.

Biocidiniai produktai

Kad produktas būtų pateiktas rinkai, turi būti įrodyta, kad jis saugus žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai. Taip pat turi būti įrodyta, kad jis veiksmingas pagal numatytą paskirtį.

Apdoroti gaminiai

Reglamente yra nuostatų, kurios taikomos ne tik biocidiniams produktams, bet ir gaminiams bei mišiniams, kurie buvo apdoroti biocidiniu produktu arba kuriuose yra tokio produkto.