Skip to main content
Public Health

Pārskats

Biocīdus izmanto, lai ierobežotu nevēlamus organismus, kas kaitē cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi vai kuri var kaitēt cilvēku darbībai. Par šādiem kaitīgiem organismiem uzskata kaitēkļus (piemēram, kukaiņus, žurkas, peles) un mikroorganismus (proti, baktērijas, vīrusus, pelējuma sēnītes).

Daži biocīdu piemēri:

  • insekticīdi (izņemot tos, kurus izmanto augu aizsardzībai un kurus regulē Regula (ES) Nr. 1107/2009),
  • kukaiņu repelenti,
  • dezinfekcijas līdzekļi,
  • tādu materiālu kā koksne, plastmasa un šķiedras konservanti,
  • kuģu korpusiem paredzētas pretapaugšanas krāsas.

Tiem ir svarīga loma ES iedzīvotāju ikdienā, jo tie, piemēram, palīdz aizsargāties no

  • vektoru pārnēsātām slimībām (piemēram, malārijas, denges drudža, čikungunjas vīrusa),
  • slimībām, ko pārnēsā ar pārtiku (piemēram, salmonelozes, listeriozes),
  • slimnīcā iegūtām infekcijām (piemēram, MRSA).

Šos līdzekļus plaši izmanto tādos materiālos kā plastmasa, krāsas, audumi, koksne u.tml., lai tos aizsargātu no mikrobu, sēnīšu vai kukaiņu izraisītas bojāšanās.

Tomēr tiem piemītošo īpašību dēļ biocīdi var radīt risku cilvēkiem, dzīvniekiem un videi. Tāpēc ES ir ieviesusi stingrus noteikumus un procedūras, kuru uzdevums ir līdz minimumam samazināt šādu risku.

Regulējums, kura mērķis ir ierobežot risku

ES ir ieviesusi visā ES vienādu regulējumu un saskaņotus noteikumus, lai nodrošinātu, ka pirms biocīdu laišanas tirgū tiek pienācīgi novērtēts risks. Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) Eiropas Komisijai un ES dalībvalstīm sniedz zinātnisku un tehnisku palīdzību dažādo regulā izklāstīto procedūru īstenošanā.

Aktīvās vielas

Lai biocīdos drīkstētu izmantot aktīvās vielas, tās vispirms ES līmenī ir jānovērtē un jāatļauj šādi lietot.

Biocīdi

Lai biocīdu varētu laist tirgū, ir jāpierāda, ka tas ir drošs cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā arī videi. Ir arī jāpierāda, ka produkts ir efektīvs lietošanai tādos veidos, kādiem tas paredzēts.

Apstrādāti izstrādājumi

Regulā ir noteikumi, kas attiecas ne tikai uz biocīdiem, bet arī uz izstrādājumiem un maisījumiem, kas ir apstrādāti ar biocīdu vai to satur.