Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Apstrādāti izstrādājumi

Regulā ir noteikumi, kas attiecas gan uz biocīdiem, gan jebkuriem maisījumiem vai izstrādājumiem (uz ko attiecas “apstrādāta izstrādājuma” definīcija), kas ir apstrādāti ar biocīdiem vai kuros ir iekļauti biocīdi.

Piemēram, maisījumus un izstrādājumus var apstrādāt tikai ar tādām aktīvajām vielām, kuras šim nolūkam ir apstiprinātas Eiropas Savienībā. Šī ir būtiska izmaiņa salīdzinājumā ar iepriekšējo sistēmu, kurā no ārpussavienības valstīm importēti maisījumi un izstrādājumi drīkstēja būt apstrādāti ar aktīvajām vielām, kuras nav atļautas Eiropas Savienībā.

Apstrādāti izstrādājumi: marķējums un informācija

Regulā noteikts, ka ražotājiem un importētājiem apstrādāti izstrādājumi jāmarķē šādos gadījumos:

  • ja ir sniegta norāde, ka apstrādātajam izstrādājumam ir biocīdas īpašības, vai
  • ja aktīvā viela, kas izmantota izstrādājuma apstrādei, ir apstiprināta ar nosacījumu, ka tiek piemēroti īpaši marķēšanas noteikumi, lai aizsargātu cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi.

Marķējums ir obligāts arī tad, kad ir nepieciešams aizsargāt cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi no riska, kas saistīts ar izstrādājuma apstrādi ar biocīdu.

Regula paredz, ka patērētāji piegādātājam var pieprasīt informāciju par to, kā konkrētais izstrādājums ir ticis apstrādāts ar biocīdu. Šī informācija ir jāsniedz 45 dienu laikā un bez maksas.

Pārejas pasākumi

Regulā noteikta virkne pārejas pasākumu, lai atvieglotu pāreju no direktīvas sistēmas uz regulā paredzēto sistēmu, lai biocīdu tiesiskajā regulējumā iesaistītu Eiropas Ķimikāliju aģentūru (ECHA) un lai aizsargātu visas saskaņā ar direktīvu iegūtās tiesības.