Skip to main content
Public Health

Tretirani izdelki

Uredba zajema določbe, ki se uporabljajo tako za biocidne proizvode kot za vse zmesi ali izdelke (ki spadajo v opredelitev „tretirani izdelek“), ki so bili tretirani z biocidnim proizvodom ali ga vključujejo.

Zmes ali izdelek je lahko tretiran samo z aktivnimi snovmi, ki so bile za ta namen odobrene v EU. Gre za pomembno spremembo v primerjavi s prejšnjo shemo, ki je dovoljevala, da se zmesi ali izdelki, uvoženi iz držav zunaj EU, tretirajo z aktivnimi snovmi, ki niso bile dovoljene v EU.

Označevanje in informacije o tretiranih izdelkih

V skladu z uredbo morajo proizvajalci in uvozniki tretiranih izdelkov posamezni izdelek označiti:

  • kadar proizvajalec navede, da ima tretirani izdelek biocidne lastnosti ali
  • kadar je bila aktivna snov, ki se uporablja za tretiranje izdelka, odobrena v skladu s posebnimi pogoji glede označevanja za zagotovitev varovanja zdravja ljudi, živali ter okolja

Označevanje je obvezno tudi, kadar je treba ljudi, živali in okolje zaščititi pred tveganji, povezanimi z biocidnim tretiranjem.

Uredba daje potrošnikom možnost, da od dobavitelja zahtevajo informacije o biocidnem tretiranju, ki se uporablja za izdelek. Dobavitelj mora informacije zagotoviti brezplačno v 45 dneh.

Prehodni ukrepi

Akt predvideva številne prehodne ukrepe za nemoten prehod z ureditve v skladu z direktivo na ureditev v skladu z uredbo, vključi Evropsko agencijo za kemikalije v regulativni okvir na področju biocidov in zagotovi varstvo vseh pridobljenih pravic po direktivi.