Gå direkt till innehållet
Public Health

Behandlade varor

EU-reglerna gäller både biocidprodukter och behandlade varor, det vill säga varor och blandningar som har behandlats med eller innehåller en biocidprodukt.

Blandningar och varor kan bara behandlas med verksamma ämnen som har godkänts i EU för detta ändamål. Det är en tydlig ändring jämfört med det tidigare systemet, där blandningar eller varor som importerats från länder utanför EU kunde behandlas med verksamma ämnen som inte var tillåtna i EU.

Märkning och information om biocidbehandlade varor

Enligt förordningen ska tillverkare och importörer av behandlade varor märka dem om

  • tillverkaren gör påståenden om varans biocidegenskaper eller
  • det verksamma ämne som använts för att behandla varan har godkänts tillsammans med särskilda märkningsbestämmelser för att skydda människor, djur och miljö.

Märkning krävs också när det är nödvändigt för att skydda människor, djur och miljö mot riskerna med biocidbehandling.

Enligt förordningen har en konsument rätt att inom 45 dagar få gratis information från leverantören om varans biocidbehandling.

Övergångsbestämmelser

Förordningen innehåller en rad övergångsbestämmelser för att underlätta övergången från direktivet till förordningen, föra in Europeiska kemikaliemyndigheten i regelverket för biocider och skydda de rättigheter som finns i direktivet.