Skip to main content
Public Health

Dárcovství krve

Dárcovství krve a jejích složek (červených krvinek, krevních destiček a plazmy) umožňuje celou řadu důležitých zákroků, které zachraňují lidské životy. Krevní transfuze jsou zásadní při stabilizaci zraněných nebo při rozsáhlých chirurgických zákrocích, často jsou zapotřebí při léčbě rakoviny a k léčbě chronických onemocnění, jako je dědičná krevní talasemie.

Darovanou krevní plazmu lze použít k výrobě léčivých přípravků, jako jsou imunoglobuliny nebo koagulační faktory. Výroba těchto přípravků podléhá právním předpisům zaměřeným na farmaka, zatímco dárcovství, odběr a vyšetření krevní plazmy je upraveno právními předpisy zaměřenými na darovanou krev.

Dostupnost krve a krevních složek závisí na ochotě lidí krev darovat. Pro většinu lidí, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu, by dárcovství krve nemělo představovat žádný problém.

blood_donations_transfusions.png

Související právní předpisy

Právní rámec vymezující normy kvality a bezpečnosti pro krev a krevní složky stanoví směrnice 2002/98/ES (tzv. směrnice o krvi). Vztahuje se na všechny jednotlivé kroky transfuzí – od darování, odběru, vyšetření po zpracování, skladování a distribuci.

S cílem napomoci implementaci tohoto hlavního legislativního aktu Evropská komise v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány EU navrhla a přijala další prováděcí akty:

Některé další specifické technické požadavky řeší směrnice Komise 2009/135/ES, 2011/38/EU, 2014/110/EU a 2016/1214.

Nadále platí, že země EU mohou dle vlastního uvážení vždy zavést přísnější pravidla na kvalitu a bezpečnost krve a krevních derivátů nad rámec evropských požadavků uvedených výše.

V návaznosti na hodnocení právních předpisů EU týkajících se odebírané krve, tkání a buněk, které bylo zveřejněno v roce 2019, Komise navrhla revizi uvedených předpisů. Ta byla následně 14. července 2022 schválena.

Koordinace

Za provádění právních předpisů EU jsou odpovědné příslušné vnitrostátní orgány. Evropská komise pořádá pravidelné schůze s jejich zástupci s cílem usnadnit vzájemnou komunikaci, výměnu osvědčených postupů a dosáhnout společného porozumění ohledně provádění směrnic.

Pravidelné průzkumy, které příslušné orgány provádějí, poskytují Komisi podklady pro přípravu zpráv o aktuálním stavu provádění právních předpisů.