Skip to main content
Public Health

A vér és vérkomponensek (vörösvérsejtek, vérlemezkék és plazma) adományozása egy sor fontos – gyakran életmentő – kezelés elvégzését teszi lehetővé. A vérátömlesztés nélkülözhetetlen a traumás sérülések ellátásához és komoly műtétek elvégzéséhez, és gyakran van szükség vérkészítményre a daganatos betegségek, illetve a krónikus örökletes vérképzőszervi betegségek, például a thalassaemia kezelése során is.

A vér egyik alkotóelemét képező vérplazmát gyógyszerek, pl. immunglobulinok és véralvadásgátlók készítéséhez is fel lehet használni. Ezeknek a termékeknek a gyártását a gyógyszerekre vonatkozó jogszabályok, a plazma adományozását, gyűjtését és vizsgálatát pedig a vérkészítményekre vonatkozó jogszabályok szabályozzák.

Az, hogy mennyi vér és vérkomponens áll rendelkezésre, az emberek véradási hajlandóságától függ. A legtöbb egészséges ember adhat vért.

blood_donations_transfusions.png

Jogszabályok

A vérre és a vérkomponensekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírások jogi keretét a 2002/98/EK irányelv rögzíti. Az irányelv a transzfúziós eljárás összes lépését szabályozza, a véradástól kezdve a vér és vérkomponensek gyűjtésén, vizsgálatán, feldolgozásán és tárolásán át egészen az elosztásukig.

Ennek az alap-jogiaktusnak a végrehajtását segítik az alábbi végrehajtási jogi aktusok, melyeket a Bizottság a tagállamokkal szorosan együttműködve dolgozott ki és fogadott el:

A Bizottság 2009/135/EK irányelve, 2011/38/EU irányelve, 2014/110/EU irányelve és (EU) 2016/1214 irányelve néhány további technikai követelményt rögzít.

Fontos megemlíteni, hogy az uniós tagországoknak mindig lehetőségük nyílik arra, hogy a fent ismertetett jogszabályoknál szigorúbb rendelkezéseket hozzanak a vérre és vérkészítményekre vonatkozó biztonsági és minőségi előírások tekintetében.

A Bizottság kiértékelte a vérre, a szövetekre és a sejtekre vonatkozó uniós jogszabályokat, és ennek eredményét 2019-ben közzétette. Ezt követően javaslatot terjesztett elő a kiértékelt jogszabályok felülvizsgálatára, melynek elfogadására 2022. július 14-én került sor.

Koordináció

A tagállamok illetékes hatóságai felelősek azért, hogy az uniós jogszabályokat végrehajtsák. Az Európai Bizottság rendszeres találkozókat szervez az illetékes hatóságokkal, hogy elősegítse a gördülékeny információcserét, valamint a bevált módszerek átadását és átvételét, és előmozdítsa, hogy a felek közös nevezőre jussanak az irányelvek végrehajtását illetően.

Az Európai Bizottság rendszeres időközönként felmérést végez a hatóságok körében, és válaszaik alapján jelentésekben számol be arról, hol tart a jogszabályok végrehajtása.