Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Kri, tkiva, celice in organi se uporabljajo pri medicinskem zdravljenju. Zdravljenje z uporabo snovi človeškega izvora rešuje življenja (npr. transfuzija krvi v primeru poškodbe), izboljšuje kakovost življenja (npr. presaditev jeter) in celo omogoča novo življenje (gamete in oploditve in vitro).

Vendar uporaba snovi človeškega izvora pomeni tudi tveganje, zlasti pri prenosu bolezni. Evropska komisija je za zmanjšanje tega tveganja in v skladu s členom 168(4)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije določila visoke standardi varnosti in kakovosti za snovi človeškega izvora.

V ta namen izvaja številne dejavnosti, vključno s

  • pripravo zakonodaje in smernic
  • pomočjo državnim organom pri izvajanju
  • vigilanco in podporo projektom

Splošni cilj je zaščita prebivalcev.

Ukrepanje v zvezi z izbruhom COVID-19

Pandemija COVID-19 je bila izziv za javno zdravje. Uvedeni so bili ukrepi za boljši in usklajen odziv na izbruh:

Ureditev sektorja

Medtem ko se darovalci in morebitni prejemniki razlikujejo glede na vrsto krvi, tkiv, celic in organov, velja podobno tudi za večino snovi človeškega izvora. Postopek, ki se začne z darovanjem in konča s klinično uporabo, zajema zbiranje, predelavo in razdeljevanje snovi človeškega izvora, testiranje darovalca in pogosto tudi shranjevanje (zlasti krvi, tkiv in celic). Te postopke izvajajo v specializiranih zdravstvenih ustanovah.

donor-to-recipient.jpg

Sprememba zakonodaje EU o krvi, tkivih in celicah

Po oceni zakonodaje EU o krvi, tkivih in celicah, objavljeni leta 2019, namerava Komisija v drugem četrtletju leta 2022 predlagati spremembo te zakonodaje.

Sodelovanje

Evropska komisija tesno sodeluje s strokovnimi organi, denimo Svetom Evrope (CoE) in Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), pri pripravi praktičnih smernic za podporo transfuzijskim ustanovam pri uveljavljanju obveznega zakonodajnega okvira.

Financiranje ukrepov

Poleg rednega dela pristojnega organa zagotavlja Evropska komisija financiranje ukrepov na področju snovi človeškega izvora.

Ker je zdravstveno varstvo v nacionalni pristojnosti, odločitve o odobrenih ukrepih na področju snovi človeškega izvora sprejemajo države članice. Komisija v njihove odločitve, ki se med državami razlikujejo, ne posega. Vendar morajo biti ukrepi, ki jih dovolijo in odobrijo države EU, v skladu s pravnimi zahtevami EU glede varnosti in kakovosti. Nacionalni organi lahko kljub temu sprejmejo strožje zahteve glede varnosti in kakovosti na lokalni ravni, denimo uvedejo dodatno laboratorijsko testiranje zaradi lokalnega epidemiološkega izbruha zelo nalezljive bolezni.

Smernice

Svet Evrope redno pregleduje in posodablja tehnične zahteve v naslednjih publikacijah:

Poleg tega pripravlja tudi začasne smernice glede različnih tem v zvezi z varnostjo in kakovostjo snovi človeškega izvora.

ECDC pripravlja ocene tveganja in načrte pripravljenosti za kri, tkiva, celice in organe pri epidemioloških izbruhih. Pred kratkim je ECDC pripravil gradivo za naslednje bolezni: