Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Pārskats

ES iedzīvotājiem ir tiesības uz veselības aprūpi jebkurā ES valstī un tādu izdevumu atlīdzinājumu savā valstī, kuri ir saistīti ar veselības aprūpi ārzemēs.

Direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē paredz nosacījumus, ar kādiem pacients var doties uz citu ES valsti, lai saņemtu medicīnisko aprūpi un attiecīgo izdevumu atlīdzinājumu. Tā aptver veselības aprūpes izmaksas, kā arī recepšu izrakstīšanu un zāļu un medicīnas ierīču piegādi.

Galvenie aspekti

Tā kā veselības aizsardzības sistēmas un politikas jomas kļūst arvien savstarpēji saistītākas, direktīva ļauj vieglāk piekļūt:

  • informācijai par veselības aprūpi citās Eiropas valstīs,
  • alternatīvas veselības aprūpes iespējām un / vai specializētai ārstēšanai ārzemēs.

Noteikumi nodrošina pareizu līdzsvaru starp veselības aprūpes sistēmas ilgtspējas uzturēšanu un nepieciešamību ievērot pacientu tiesības ārstēties ārpus savas valsts.

Direktīva

newsletter_203_infograph.jpg

Direktīvas uzraudzība

Ekspertu grupa jautājumā par pārrobežu veselības aprūpi

Ekspertu grupa jautājumā par pārrobežu veselības aprūpi, kas pulcina visu ES valstu veselības aprūpes pārstāvjus, palīdz Komisijai īstenot direktīvu. Tā nodrošina padomus un zinātību Komisijai un ar direktīvu saistītas pieredzes apmaiņas forumu valstu iestādēm.

Kas jāzina pirms došanās ceļā

  • Nosacījumi, kas attiecas uz aprūpi, ko saņemsiet, un kompensāciju, uz ko jums ir tiesības
  • Jūsu tiesības saistībā ar aprūpes pieejamību citā ES valstī
  • Kontaktpunkts jūsu valstī
  • Ārstēšanas kvalitāte un drošība
  • Tiesiskās aizsardzības līdzekļi problēmas gadījumā

Papildu informācija

 

cbhc_25102013_2.jpg