Mur għall-kontenut ewlieni
Public Health

Ħarsa ġenerali

Iċ-ċittadini tal-UE għandhom id-dritt għall-aċċess għall-kura tas-saħħa fi kwalunkwe pajjiż tal-UE u li jiġu rimborżati għall-kura barra l-pajjiż mill-pajjiż ta' oriġini tagħhom.

Id-Direttiva 2011/24/UE dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa transkonfinali tistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-ivvjaġġar ta’ pazjent minn pajjiż għal ieħor tal-UE biex jirċievi l-kura medika u r-rimborż. Hi tkopri l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa, kif ukoll il-ħruġ ta’ riċetta u t-twassil tal-medikazzjoni u tal-apparat mediku.

Elementi ewlenin

Hekk kif il-politiki u s-sistemi tas-saħħa qed isiru dejjem aktar interkonnessi, id-Direttiva tagħmilha aktar faċli biex ikun hemm aċċess għal:

  • Informazzjoni dwar il-kura tas-saħħa disponibbli f’pajjiżi Ewropej oħrajn
  • Opzjonijiet alternattivi ta’ kura tas-saħħa, u/jew trattament speċjalizzat barra l-pajjiż.

Id-dispożizzjonijiet isibu wkoll il-bilanċ xieraq bejn iż-żamma tas-sostenibilità tas-sistemi tal-kura tas-saħħa filwaqt li jiġu mħarsa d-drittijiet tal-pazjenti li jfittxu kura tas-saħħa barra minn pajjiżhom.

Id-Direttiva:

  • Toħloq network ta' Punti ta' Kuntatt Nazzjonali biex jipprovdu informazzjoni ċara u preċiża dwar il-kura tas-saħħa bejn pajjiżi differenti
  • Toħloq regoli tal-UE dwar lista minima ta’ elementi li għandhom jiġu inklużi f’riċetta medika li tittieħed minn pajjiż għal ieħor (riċetta medika transkonfinali)
  • Tinkoraġġixxi aktar żvilupp tan-Networks Ewropej ta’ Referenza tal-għarfien espert mediku u b'hekk twessa’ l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE, b’żieda fil-benefiċċji għall-valutazzjonijiet tat-teknoloġija tas-saħħa u s-saħħa-e
newsletter_203_infograph.jpg

Monitoraġġ tad-Direttiva

Grupp ta’ Esperti dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali

Il-Grupp ta’ Esperti dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali jġib flimkien lir-rappreżentanti tal-kura tas-saħħa mill-pajjiżi kollha tal-UE biex jassistu lill-Kummissjoni Ewropea bl-implimentazzjoni tad-Direttiva. Hu jipprovdi parir u għarfien espert lill-Kummissjoni u forum għall-iskambju lill-awtoritajiet pubbliċi tal-esperjenzi tagħhom tad-Direttiva.

Qabel titlaq ara li tkun infurmat

  • It-termini u l-kundizzjonijiet li japplikaw kemm għall-kura li se tirċievi kif ukoll għar-rimborż li int intitolat għalih
  • Drittijietek għall-aċċess tal-kura tas-saħħa f’pajjiż ieħor tal-UE
  • Il-Punt ta’ Kuntatt Nazzjonali f’pajjiżek
  • Il-kwalità u s-sikurezza tat-trattament
  • Il-proċedura tal-ilmenti jekk xi ħaġa ma tmurx tajjeb

Informazzjoni relatata

 

cbhc_25102013_2.jpg