Skip to main content
Public Health

Översikt

Som EU-medborgare har du rätt att söka vård i ett annat EU-land och få ersättning i ditt hemland.

Direktiv 2011/24/EU om patienträttigheter vid utlandsvård fastställer villkoren för att få vård i ett annat EU-land och få ersättning för kostnaderna. Direktivet omfattar vårdkostnader och förskrivning och utlämning av läkemedel och medicinska hjälpmedel.

Viktiga inslag i direktivet

EU-ländernas hälso- och sjukvård blir alltmer sammanlänkad. Med direktivet blir det lättare att få tillgång till

  • information om vård i andra EU-länder
  • alternativa behandlingar och/eller specialistvård utomlands.

Reglerna försöker jämka samman behovet av en hållbar hälso- och sjukvård med patienternas rätt att söka utlandsvård.

Direktivet har bidragit till

newsletter_203_infograph.jpg

Rapporter om hur direktivet genomförs

Expertgruppen för utlandsvård

Expertgruppen samlar företrädare för hälso- och sjukvården i alla EU-länder. De ska hjälpa kommissionen att genomföra direktivet och bistå med råd och expertis. Gruppen ger också de nationella myndigheterna möjlighet att utbyta erfarenheter av direktivet.

Bra att veta innan du åker

  • Villkoren för att söka vård och få ersättning för vårdkostnaderna
  • Din rätt att söka vård i ett annat EU-land
  • Den nationella kontaktpunkten i ditt land
  • Vårdens kvalitet och säkerhet
  • Hur du klagar om något går snett

Läs mer

 

cbhc_25102013_2.jpg