Skip to main content
Public Health

Sett ta’ għodod għall-Kura tas-Saħħa Transfruntiera

Is-sett ta’ għodod fih informazzjoni rilevanti dwar il-qafas legali tal-kura tas-saħħa transfruntiera u jkopri kemm id-Direttiva 2011/24/UE kif ukoll ir-Regolamenti dwar is-Sigurtà Soċjali (KE) 883/2004 u 987/2009. Huwa maqsum f’żewġ partijiet ewlenin, waħda għall-pazjenti u waħda għall-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali (NCPs). Skont id-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transfruntiera, il-pazjenti għandhom id-dritt li jaċċessaw is-servizzi tas-saħħa f’pajjiż ieħor tal-UE/taż-ŻEE u li jgawdu mill-ħlas tal-ispejjeż mill-pajjiż ta’ oriġini tagħhom fejn ikunu assigurati.

Dan is-sett ta’ għodod huwa maħsub għall-pazjenti u għall-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali (NCPs) stabbiliti f’kull pajjiż tal-UE biex jipprovdi informazzjoni lill-pazjenti li jkunu qed ifittxu kura tas-saħħa f’pajjiż ieħor tal-UE. L-użu ta’ dan is-sett ta’ għodod huwa volontarju u ma jimponi ebda obbligu fuq il-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali. It-test tal-għodod jista’ jiġi kkupjat u ppubblikat fuq is-sit web tal-NCP. L-applikazzjoni tas-sett ta’ għodod jeħtieġ li tqis il-kuntest speċifiku tal-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-organizzazzjoni nazzjonali tal-kura tas-saħħa.

Manwal għall-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali (NCPs)

Din il-parti tas-sett ta’ għodod tikkonċentra fuq kif l-NCPs jistgħu jtejbu l-komunikazzjoni tagħhom mal-pazjenti, billi jipprovdulhom informazzjoni ċara u aċċessibbli dwar l-aspetti kollha tal-aċċess għat-trattament mediku barra mill-pajjiż.

Id-dokumenti tas-Sett ta’ Għodod li ġejjin huma maħsubin għall-użu mill-NCPs:

Manwal għall-Pazjenti

Informazzjoni għall-pazjenti biex jiġu spjegati d-drittijiet tagħhom li jaċċessaw dijanjożi medika, trattament mediku, jew jużaw riċetta fi kwalunkwe pajjiż ieħor tal-UE/taż-ŻEE u biex igawdu mill-ħlas tal-ispejjeż tal-kura tas-saħħa fil-pajjiż tal-UE fejn huma assigurati. Din tkopri u tispjega s-sitwazzjonijiet kollha fejn tista’ tiġi applikata d-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transfruntiera.

Id-dokumenti li ġejjin huma għal pazjenti interessati li jfittxu kura tas-saħħa f’pajjiż ieħor tal-UE: