Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας

Η υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHDSI) διασφαλίζει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν την περίθαλψή τους ενόσω ταξιδεύουν σε άλλη χώρα εντός της ΕΕ. Παρέχει στις χώρες της ΕΕ τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν δεδομένα για την υγεία με ασφαλή, αποτελεσματικό και διαλειτουργικό τρόπο. Οι πολίτες μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών με το σήμα «MyHealth @ EU».

ehdsi_logo_en.png

 

Οι παρακάτω 2 ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας αρχίζουν τώρα να εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ:

  • Με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την ηλεκτρονική χορήγηση φαρμάκων (κατευθυντήριες γραμμές του δικτύου eHealth για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, σημειώσεις για την έκδοση) δίνεται στους πολίτες της ΕΕ η δυνατότητα να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από φαρμακείο που βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ, χάρη στη διαβίβαση μέσω του διαδικτύου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τη χώρα διαμονής τους, όπου είναι συμβεβλημένοι, στη χώρα στην οποία ταξιδεύουν.
  • Τα συνοπτικά ιστορικά υγείας (κατευθυντήριες γραμμές του δικτύου eHealth για τα συνοπτικά ιστορικά υγείας,σημειώσεις για την έκδοση) περιέχουν πληροφορίες για σημαντικά θέματα υγείας, όπως οι αλλεργίες του ασθενούς, τα φάρμακα που λαμβάνει, οι προηγούμενες ασθένειές του, οι χειρουργικές επεμβάσεις, κ.λπ., και αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης συλλογής δεδομένων υγείας που ονομάζεται ηλεκτρονικό μητρώο υγείας. Σκοπός του ψηφιακού συνοπτικού ιστορικού υγείας είναι να παρέχει στη γλώσσα του γιατρού σημαντικές πληροφορίες για ασθενείς από άλλη χώρα της ΕΕ, καθώς υπάρχει ενδεχομένως πρόβλημα κατανόησης της ξένης γλώσσας.
    Μακροπρόθεσμα, οι ιατρικές απεικονίσεις, τα αποτελέσματα των εργαστηρίων και τα εξιτήρια από νοσοκομεία θα είναι επίσης διαθέσιμα σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ το πλήρες μητρώο υγείας θα ακολουθήσει αργότερα. Η ανταλλαγή ηλεκτρονικών συνταγών και συνοπτικών ιστορικών υγείας είναι ανοικτή σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Πολλές χώρες της ΕΕ / του ΕΟΧ εφαρμόζουν αυτές τις υπηρεσίες.

Μεταφράσεις ενημερωτικών σημειωμάτων για τους ασθενείς (PIN) ανά χώρα

austria_flag.gif

Αυστρία

italy_flag.gif

Ιταλία

belgium_flag.gif

Βέλγιο

latvia_flag.gif

Λετονία

bulgaria_flag.gif

Βουλγαρία

lithuania_flag.gif

Λιθουανία

croatia_flag.gif

Κροατία

luxembourg_flag.gif

Λουξεμβούργο

cyprus_flag.gif

Κύπρος

malta_flag.gif

Μάλτα

czechrepublic_flag.gif

Τσεχία

netherlands_flag.gif

Κάτω Χώρες

denmark_flag.gif

Δανία

norway_flag.jpg

Νορβηγία

estonia_flag.gif

Εσθονία

poland_flag.gif

Πολωνία

finland_flag.gif

Φινλανδία

portugal_flag.gif

Πορτογαλία

france_flag.gif

Γαλλία

romania_flag.gif

Ρουμανία

germany_flag.gif

Γερμανία

slovakia_flag.gif

Σλοβακία

greece_flag.gif

Ελλάδα

slovenia_flag.gif

Σλοβενία

hungary_flag.gif

Ουγγαρία

spain_flag.gif

Ισπανία

iceland_flag.gif

Ισλανδία

sweden_flag.gif

Σουηδία

ireland_flag.gif

Ιρλανδία

 

Ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε ποιες χώρες;

Δεδομένα υγείας πολιτών των παρακάτω χωρών:είναι προσβάσιμα, μέσω του συνοπτικού ιστορικού υγείας, από γιατρούς των χωρών:
Τσεχική ΔημοκρατίαΛουξεμβούργο, Κροατία, Πορτογαλία, Γαλλία, Κάτω Χώρες
ΜάλταΛουξεμβούργο, Πορτογαλία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Ισπανία
ΠορτογαλίαΜάλτα, Κροατία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Εσθονία, Κάτω Χώρες
ΚροατίαΜάλτα, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Ισπανία
ΙσπανίαΠορτογαλία, Γαλλία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Μάλτα
ΛουξεμβούργοΓαλλία, Κάτω Χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία
ΕσθονίαΠορτογαλία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες
Γιατροί των παρακάτω χωρών:έχουν πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα πολιτών των χωρών:
ΚροατίαΤσεχική Δημοκρατία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία
ΛουξεμβούργοΤσεχική Δημοκρατία, Μάλτα, Πορτογαλία, Κροατία, Εσθονία, Ισπανία
ΜάλταΠορτογαλία, Κροατία, Ισπανία
Πορτογαλία (ιστότοποι SNS και SPMS)Μάλτα, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Εσθονία, Λουξεμβούργο
Τσεχική ΔημοκρατίαΚροατία, Μάλτα, Πορτογαλία
ΓαλλίαΤσεχική Δημοκρατία, Μάλτα, Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Εσθονία
ΙσπανίαΠορτογαλία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Μάλτα
Κάτω ΧώρεςΤσεχική Δημοκρατία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Εσθονία 
ΕσθονίαΠορτογαλία
Ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις πολιτών των παρακάτω χωρών:μπορούν να ανακτηθούν σε φαρμακεία των χωρών:
ΚροατίαΦινλανδία, Εσθονία, Πορτογαλία, Ισπανία
ΕσθονίαΦινλανδία, Κροατία, Πορτογαλία, Πολωνία
ΦινλανδίαΕσθονία, Κροατία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ισπανία
Πορτογαλία (ιστότοποι SNS και SPMS)Εσθονία, Φινλανδία, Κροατία, Ισπανία, Πολωνία
ΙσπανίαΠορτογαλία, Κροατία, Πολωνία, Φινλανδία
ΠολωνίαΚροατία, Ισπανία, Φινλανδία
Φαρμακοποιοί των παρακάτω χωρών:μπορούν να εκτελούν ηλεκτρονικές συνταγές που προσκομίζουν πολίτες από:
ΚροατίαΦινλανδία, Εσθονία, Πορτογαλία, Ισπανία, Πολωνία
ΕσθονίαΦινλανδία, Κροατία, Πορτογαλία
ΦινλανδίαΕσθονία, Πορτογαλία, Κροατία, Πολωνία, Ισπανία
ΠορτογαλίαΦινλανδία, Κροατία, Εσθονία, Ισπανία
ΙσπανίαΠορτογαλία, Κροατία, Πολωνία, Φινλανδία
ΠολωνίαΕσθονία, Πορτογαλία, Ισπανία, Φινλανδία

Διακυβέρνηση και χρηματοδότηση

Η υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHDSI) διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων υγείας, συμπεριλαμβανομένων των συνοπτικών ιστορικών υγείας ασθενών και των ηλεκτρονικών συνταγογραφήσεων. Μέσω «βασικών υπηρεσιών», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει κοινή υποδομή ΤΠΕ και οριζόντιες υπηρεσίες (ορολογία, διαλειτουργικότητα κ.λπ.) σε χώρες της ΕΕ. Στη συνέχεια, μπορούν να δημιουργηθούν «γενικές υπηρεσίες» για τη σύνδεση των εθνικών συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας, μέσω «εθνικών σημείων επαφής για την ηλεκτρονική υγεία (NCPeH)», με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα για τις τηλεπικοινωνίες του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (2015-2020) και από το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (2021-2027).

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων των χωρών της ΕΕ για την υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHMSEG) αποτελείται από διοικητικά στελέχη υπεύθυνα για την υλοποίηση των NCPeH, τα οποία ορίζονται από τις συμμετέχουσες χώρες. Τα μέλη συμμετέχουν στην ανάπτυξη και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών διασυνοριακών υποδομών ηλεκτρονικής υγείας και είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία εθνικών σημείων επαφής για την ηλεκτρονική υγεία.

Το επιχειρησιακό διοικητικό συμβούλιο για την ηλεκτρονική υγεία (eHOMB) απαρτίζεται από εκπροσώπους των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το προεδρείο της eHMSEG. Επιβλέπει την παροχή υπηρεσιών και λαμβάνει επιχειρησιακές και στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με την eHDSI.

Ενημερωτικό υλικό

Σχετικές πληροφορίες