Skip to main content
Public Health

Elektronische diensten voor grensoverschrijdende gezondheidszorg

De digitale diensteninfrastructuur voor e-gezondheid (eHDSI) is een infrastructuur die moet garanderen dat Europese burgers ook op gezondheidszorg kunnen rekenen wanneer zij naar een ander EU-land reizen. Hiermee kunnen EU-landen op een veilige, efficiënte en interoperabele wijze gezondheidsgegevens uitwisselen. Burgers kunnen dankzij het logo “MyHealth@EU” snel zien of dergelijke diensten op een bepaalde plaats beschikbaar zijn.

ehdsi_logo_en.png

 

Alle EU-landen zijn bezig met de invoering van twee grensoverschrijdende elektronische diensten:

  • Dankzij het elektronisch recept en de elektronische aflevering van medicijnen (richtsnoer eHealth Network, Versie-informatie) kunnen EU-burgers hun geneesmiddelen in een apotheek in een ander EU-land afhalen, doordat het recept online naar het andere land kan worden doorgestuurd, bijvoorbeeld wanneer iemand op reis gaat.
  • Het elementair elektronisch patiëntendossier (richtsnoer eHealth Network, versie-informatie) bevat belangrijke gezondheidsinformatie, bijvoorbeeld over allergieën, huidige medicatie, eerdere ziektes, operaties, en maakt deel uit van het uitgebreidere elektronisch patiëntendossier. Het elementair elektronisch patiëntendossier geeft artsen essentiële informatie over een patiënt, in hun eigen taal, wanneer een patiënt uit een ander EU-land komt en er een taalprobleem is.
    Op langere termijn moeten ook medische afbeeldingen en analyseresultaten in de hele EU beschikbaar worden, later gevolgd door het volledige patiëntendossier. Alle EU-landen kunnen meedoen aan de uitwisseling van elektronische recepten en elementaire elektronische patiëntendossiers.

Beide diensten worden tegen 2025 geleidelijk ingevoerd in 25 EU-landen: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Welke diensten zijn waar beschikbaar?

Gezondheidsgegevens van patiënten uit onderstaande landen:kunnen worden ingezien via het elektronisch patiëntendossier door artsen uit:
TsjechiëLuxemburg, Kroatië, Portugal, Frankrijk, Nederland
MaltaLuxemburg, Portugal, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk
PortugalMalta, Kroatië, Luxemburg, Frankrijk, Tsjechië, Spanje, Estland, Nederland
KroatiëMalta, Portugal, Tsjechië, Luxemburg, Frankrijk
SpanjePortugal, Frankrijk
LuxemburgTsjechië, Frankrijk, Nederland
EstlandPortugal, Frankrijk, Luxemburg
Artsen uit onderstaande landen:kunnen gezondheidsgegevens inzien van patiënten uit:
KroatiëTsjechië, Malta, Portugal
LuxemburgTsjechië, Malta, Portugal, Kroatië, Estland
MaltaPortugal, Kroatië
Portugal (websites van het SNS en het SPMS)Malta, Kroatië, Tsjechië, Spanje, Estland
TsjechiëKroatië, Malta, Portugal, Luxemburg
FrankrijkTsjechië, Malta, Portugal, Kroatië, Spanje, Luxemburg, Estland
SpanjePortugal
NederlandTsjechië, Portugal, Luxemburg
EstlandPortugal
Elektronische recepten van patiënten uit:kunnen worden afgehaald in apotheken in:
KroatiëFinland, Estland, Portugal, Polen, Spanje
EstlandFinland, Kroatië, Portugal, Spanje
FinlandEstland, Kroatië, Portugal, Polen
Portugal (websites van het SNS en het SPMS)Estland, Finland, Kroatië, Spanje, Polen
SpanjePortugal, Kroatië
PolenFinland
Apothekers in:aanvaarden elektronische recepten van patiënten uit:
KroatiëFinland, Estland, Portugal, Spanje
EstlandFinland, Kroatië, Portugal
FinlandEstland, Portugal, Kroatië, Polen
PortugalFinland, Kroatië, Estland, Spanje
SpanjePortugal, Kroatië
PolenFinland, Estland, Kroatië, Portugal

Bestuur en financiering

De digitale diensteninfrastructuur voor e-gezondheid (eHDSI) vergemakkelijkt de uitwisseling van gezondheidsgegevens binnen Europa, waaronder patiëntendossiers en elektronische recepten. Via "kerndiensten" biedt de Europese Commissie een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur en horizontale diensten (terminologie, interoperabiliteit enz.) aan de EU-landen. Zij kunnen daarmee "generieke diensten” opzetten om de nationale e-gezondheidsstelsels met elkaar te verbinden via “nationale contactpunten voor e-gezondheid (NCPeH’s)”. Dat gebeurt met financiële steun van het telecomprogramma van de Connecting Europe Facility (2015-2020) en van het EU4Health-programma (2021-2027).

De deskundigengroep voor eHDSI van de EU-landen (eHMSEG) bestaat uit door de deelnemende landen benoemde managers die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de nationale contactpunten voor e-gezondheid. De leden nemen deel aan de invoering en uitvoering van grensoverschrijdende infrastructuur voor e-gezondheid en zijn verantwoordelijk voor het opzetten van nationale contactpunten voor e-gezondheid.

De eHealth Operational Management Board (eHOMB) bestaat uit vertegenwoordigers van interne diensten van de Europese Commissie en de voorzitters van de eHMSEG. Deze raad houdt toezicht op de dienstverlening en neemt tactische en operationele beslissingen over de digitale diensteninfrastructuur voor e-gezondheid.

Communicatiemateriaal

Zie ook: