Skip to main content
Public Health

E-hälsotjänster i EU

Systemet med e-hälsotjänster i EU garanterar kontinuitet i vården när du reser till andra EU-länder, eftersom ländernas vårdgivare och apotek säkert och effektivt kan utbyta hälsodata utan tekniska hinder. Du kan lätt känna igen e-hälsotjänsterna på namnet MyHealth@EU.

ehdsi_logo_en.png

 

Just nu håller två e-hälsotjänster på att införas i alla EU-länder:

  • E-recept (och e-expediering) för att kunna hämta ut läkemedel på ett apotek i ett annat EU-land med ett elektroniskt recept som skickas över nätet från hemlandet till det land där man vistas (se riktlinjerna för e-recept och nyhetsmeddelandena).
  • Patientöversikter med information om t.ex. allergier, aktuella mediciner, tidigare sjukdomar och operationer (se riktlinjerna för patientöversikter och nyhetsmeddelandena). Patientöversikten ingår i en elektronisk patientjournal. Syftet är att läkarna ska få viktig patientinformation på sitt eget språk, om patienten kommer från ett annat EU-land och det kan uppstå språkproblem.
    Så småningom kommer även röntgenbilder, provsvar och utskrivningsanteckningar (epikriser) att kunna delas i hela EU, och längre fram hela patientjournalen. Alla EU-länder kan utbyta e-recept och patientöversikter.

Senast 2025 ska de båda tjänsterna ha införts i 25 EU-länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Vilka tjänster finns i vilka länder?

Uppgifter om patienter frånkan ses av läkare i
TjeckienLuxemburg, Kroatien, Portugal, Frankrike och Nederländerna
MaltaLuxemburg, Portugal, Kroatien, Tjeckien och Frankrike
PortugalMalta, Kroatien, Luxemburg, Frankrike, Tjeckien, Spanien, Estland och Nederländerna
KroatienMalta, Portugal, Tjeckien, Luxemburg och Frankrike
SpanienPortugal, Frankrike
LuxemburgTjeckien, Frankrike och Nederländerna
EstlandPortugal, Frankrike och Luxemburg
Läkare ikan få tillgång till uppgifter om patienter från
KroatienTjeckien, Malta och Portugal
LuxemburgTjeckien, Malta, Portugal, Kroatien och Estland
MaltaPortugal och Kroatien
Portugal (se webbplatserna SNS och SPMS)Malta, Kroatien, Tjeckien, Spanien och Estland
TjeckienKroatien, Malta, Portugal och Luxemburg
FrankrikeTjeckien, Malta, Portugal, Kroatien, Spanien, Luxemburg och Estland
SpanienPortugal
NederländernaTjeckien, Portugal och Luxemburg
EstlandPortugal
E-recept till personer frånkan hämtas ut på apotek i
KroatienFinland, Estland, Portugal, Polen och Spanien
EstlandFinland, Kroatien, Portugal och Spanien
FinlandEstland, Kroatien, Portugal och Polen
Portugal (se SNS och SPMSwebbplatser)Estland, Finland, Kroatien, Spanien och Polen
SpanienPortugal och Kroatien
PolenFinland
Apotek ikan expediera e-recept till personer från
KroatienFinland, Estland, Portugal och Spanien
EstlandFinland, Kroatien och Portugal
FinlandEstland, Portugal, Kroatien och Polen
PortugalFinland, Kroatien, Estland och Spanien
SpanienPortugal och Kroatien
PolenFinland, Estland, Kroatien och Portugal

Styrning och finansiering

Tack vare infrastrukturen för e-hälsotjänster kan e-recept, patientöversikter och andra hälsouppgifter skickas mellan EU-länderna. EU-kommissionen bidrar med centrala tjänster som it-infrastruktur, terminologi och driftskompatibilitet. EU-länderna kan sedan ansluta sina e-hälsosystem genom nationella kontaktpunkter för e-hälsa, med ekonomiskt stöd från fonden för ett sammanlänkat Europa (telekomprogrammet, 2015–2020) och från programmet EU4Health (2021–2027).

EU-ländernas expertgrupp för e-hälsa hjälper till att bygga ut och driva infrastrukturen och inrätta de nationella kontaktpunkterna.

Den operativa styrelsen för e-hälsa består av företrädare för kommissionen och EU-ländernas expertgrupp. Den övervakar hur tjänsterna tillhandahålls och fattar de taktiska och operativa besluten om infrastrukturen för e-hälsotjänster.

Kommunikationsmaterial

Läs mer