Skip to main content
Public Health

E-hälsotjänster i EU

Systemet med e-hälsotjänster i EU garanterar kontinuitet i vården när du reser till andra EU-länder, eftersom ländernas vårdgivare och apotek säkert och effektivt kan utbyta hälsodata utan tekniska hinder. Du kan lätt känna igen e-hälsotjänsterna på namnet MyHealth@EU.

ehdsi_logo_en.png

 

Just nu håller två e-hälsotjänster på att införas i alla EU-länder:

  • E-recept (och e-expediering) för att kunna hämta ut läkemedel på ett apotek i ett annat EU-land med ett elektroniskt recept som skickas över nätet från hemlandet till det land där man vistas (se riktlinjerna för e-recept).
  • Patientöversikter med information om t.ex. allergier, aktuella mediciner, tidigare sjukdomar och operationer (se riktlinjerna för patientöversikter och nyhetsmeddelandena). Patientöversikten ingår i en elektronisk patientjournal. Syftet är att läkarna ska få viktig patientinformation på sitt eget språk, om patienten kommer från ett annat EU-land och det kan uppstå språkproblem.
    Så småningom kommer även röntgenbilder, provsvar och utskrivningsanteckningar (epikriser) att kunna delas i hela EU, och längre fram hela patientjournalen. Alla EU-länder kan utbyta e-recept och patientöversikter.

Senast 2025 ska de båda tjänsterna ha införts i 25 EU-länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Vilka tjänster finns i vilka länder?

Uppgifter om patienter frånkan ses av läkare i
TjeckienLuxemburg, Kroatien, Portugal och Frankrike
MaltaLuxemburg, Portugal, Kroatien, Tjeckien och Frankrike
PortugalMalta, Kroatien, Luxemburg, Frankrike, Tjeckien och Spanien
KroatienMalta, Portugal, Tjeckien, Luxemburg och Frankrike
SpanienPortugal
Läkare ikan få tillgång till uppgifter om patienter från
KroatienTjeckien, Malta och Portugal
LuxemburgTjeckien, Malta, Portugal och Kroatien
MaltaPortugal och Kroatien
Portugal (se webbplatserna SNS och SPMS)Malta, Kroatien, Tjeckien och Spanien
TjeckienKroatien, Malta och Portugal
FrankrikeTjeckien, Malta, Portugal och Kroatien
SpanienPortugal
NederländernaTjeckien, Portugal
E-recept till personer frånkan hämtas ut på apotek i
KroatienFinland, Estland och Portugal
EstlandFinland och Kroatien
FinlandEstland, Kroatien och Portugal
Portugal (se SNS och SPMSwebbplatser)Estland, Finland och Kroatien
Apotek ikan expediera e-recept till personer från
KroatienFinland, Estland och Portugal
EstlandFinland, Kroatien och Portugal
FinlandEstland, Portugal och Kroatien
PortugalFinland och Kroatien

Styrning och finansiering

Tack vare infrastrukturen för e-hälsotjänster kan e-recept, patientöversikter och andra hälsouppgifter skickas mellan EU-länderna. EU-kommissionen bidrar med centrala tjänster som it-infrastruktur, terminologi och driftskompatibilitet. EU-länderna kan sedan ansluta sina e-hälsosystem genom nationella kontaktpunkter för e-hälsa, med ekonomiskt stöd från fonden för ett sammanlänkat Europa (telekomprogrammet, 2015–2020) och från programmet EU4Health (2021–2027).

EU-ländernas expertgrupp för e-hälsa hjälper till att bygga ut och driva infrastrukturen och inrätta de nationella kontaktpunkterna.

Den operativa styrelsen för e-hälsa består av företrädare för kommissionen och EU-ländernas expertgrupp. Den övervakar hur tjänsterna tillhandahålls och fattar de taktiska och operativa besluten om infrastrukturen för e-hälsotjänster.

Kommunikationsmaterial

Läs mer