Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Europski prostor za zdravstvene podatke

Kako bi se u potpunosti iskoristio potencijal zdravstvenih podataka, Europska komisija predstavlja uredbu o uspostavi europskog prostora za zdravstvene podatke. Ovaj prijedlog:

  • potiče pojedince da preuzmu kontrolu nad vlastitim zdravstvenim podacima
  • podupire upotrebu zdravstvenih podataka za bolje pružanje zdravstvene zaštite, bolje istraživanje, inovacije i donošenje politika te
  • omogućuje EU-u da u potpunosti iskoristi potencijal koji nudi sigurna i zaštićena razmjena, upotreba i ponovna uporaba zdravstvenih podataka.

Europski prostor za zdravstvene podatke posebno je osmišljen ekosustav za zdravstvo koji se sastoji od pravila, zajedničkih standarda i postupaka, infrastruktura i okvira upravljanja čiji je cilj:

  • osnaživanje pojedinaca omogućivanjem proširenog digitalnog pristupa i kontrole nad vlastitim elektroničkim osobnim zdravstvenim podacima, na nacionalnoj razini i u cijeloj Uniji, kao i potpora njihovu slobodnom kretanju, poticanje istinskog jedinstvenog tržišta za sustave elektroničkih zdravstvenih zapisa, relevantne medicinske proizvode i visokorizične sustave umjetne inteligencije (primarna upotreba podataka)
  • osiguravanje dosljednog, pouzdanog i učinkovitog sustava za upotrebu zdravstvenih podataka u svrhu istraživanja, inovacija, oblikovanja politika i regulatornih aktivnosti (sekundarna upotreba podataka).

Zato je europski prostor za zdravstvene podatke važan stup snažne europske zdravstvene unije i prvi zajednički podatkovni prostor EU-a za neko konkretno područje koji je proizašao iz europske strategije za podatke.

Povjerenje je temeljni pokretač uspjeha europskog prostora za zdravstvene podatke. Europski prostor za zdravstvene podatke pružit će pouzdano okruženje za siguran pristup širokom rasponu zdravstvenih podataka i njihovu obradu. Nadovezuje se na Opću uredbu o zaštiti podataka (OUZP), predloženi Akt o upravljanju podacima, nacrt Akta o podacima i Direktivu o mrežnim i informacijskim sustavima.

Ti su akti horizontalni okvir te se njima utvrđuju pravila koja se primjenjuju na zdravstveni sektor. Međutim, zbog osjetljivosti zdravstvenih podataka u Uredbi o europskom prostoru za zdravstvene podatke razrađena su konkretnija pravila.

Prijedlog europske uredbe o zdravstvenim podacima prati Komunikacija Komisije. Ona je rezultat postupka koji je uključivao procjenu učinka i otvoreno javno savjetovanje.

Više informacija