Gå til hovedindholdet
Public Health

Digital sundhed og pleje henviser til værktøjer og tjenester, der anvender informations- og kommunikationsteknologi (IKT) med henblik på at forbedre forebyggelse, diagnose, behandling, overvågning og forvaltning af sundhedsrelaterede spørgsmål og overvåge og styre livsstilsvaner, der påvirker helbredet. Digital sundhed og pleje er innovativ og kan forbedre adgangen til pleje og kvaliteten af denne pleje samt øge sundhedssektorens samlede effektivitet.

Europas digitale fremtid i støbeskeen

"Et Europa klar til den digitale tidsalder" er en af Kommissionens seks politiske prioriteter for 2019-2024. Med udgangspunkt i tidligere initiativer, der fremmer skabelsen af et digitalt indre marked, bør den digitale omstilling være til gavn for alle, sætte mennesker først og skabe nye muligheder for erhvervslivet. Sundhed er en af de sektorer, der er omfattet af denne dagsorden, fordi digitale tjenester kan betyde en række fordele for borgere og virksomheder på dette område.

Meddelelse om digital sundhed og pleje fra 2018

Kommissionens meddelelse om digital omstilling af sundhed og pleje fra april 2018 har til formål at styrke digitaliseringen af sundheds- og plejesektoren.

I meddelelsen beskrives tre indsatsområder, som omstillingen tager udgangspunkt i:

Indsatsområde 1: Sikker dataadgang og -udveksling

For at lette adgangen til sundhedspleje på tværs af grænserne opbygger Kommissionen en digitaltjenesteinfrastruktur for e-sundhed, som gør det muligt at udveksle e-recepter og patientjournaler mellem sundhedstjenesteudbydere. De første udvekslinger mellem landene startede i 2019, og det er målet at få resten af EU-landene med inden 2025. På længere sigt arbejder Kommissionen hen imod et europæisk format for udveksling af elektroniske patientjournaler, som skal være tilgængeligt for alle EU-borgere.

Indsatsområde 2: Sammenkobling og udveksling af sundhedsdata til brug for forskning og for at opnå hurtigere diagnoser og bedre sundhed

Den anden søjle i meddelelsen fra 2018 skal udnytte det enorme potentiale for sundhedsdata til støtte for medicinsk forskning med henblik på at forbedre forebyggelse, diagnose, behandling, lægemidler og medicinsk udstyr.

Indsatsområde 3: Styrkelse af borgernes indflydelse og den individuelle pleje via digitale tjenester

Digitale tjenester kan styrke borgerne og gøre det lettere for dem at spille en større rolle i styringen af deres eget helbred, fra at følge retningslinjer for forebyggelse og være motiveret til at leve sundere til at håndtere kroniske tilstande og give feedback til leverandører af serviceydelser inden for sundhedssektoren. Sundhedssystemerne vil også drage fordel af innovative plejemodeller, der anvender telesundhed og mHealth, til at imødekomme den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser, hvilket vil være med til at påvirke programmet i retning af integrerede og personlige plejesystemer.