Siirry pääsisältöön
Public Health

Terveys- ja hoitoalan digitaalisilla ratkaisuilla tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvia välineitä ja palveluja, joita käytetään sairauksien ehkäisyssä, diagnosoinnissa ja hoidossa sekä terveydentilan ja siihen vaikuttavien elämäntapojen hallinnassa. Digitaalinen terveydenhuolto on leimallisen innovatiivista ja voi parantaa hoidon saatavuutta ja laatua sekä lisätä koko alan tehokkuutta.

Euroopan digitaalista tulevaisuutta rakentamassa

"Euroopan digitaalinen valmius" on yksi Euroopan komission kuudesta poliittisesta painopisteestä vuosina 2019–2024. Digitaalinen siirtymä perustuu aikaisempiin aloitteisiin, joilla tuettiin digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamista, ja sen on määrä hyödyttää kaikkia asettamalla ihmiset etusijalle ja avaamalla yrityksille uusia mahdollisuuksia. Terveys on yksi digitaalisten sisämarkkinoiden osa-alue, jolla digipalvelut voivat tuottaa hyötyä kansalaisille ja yrityksille.

Terveys- ja hoitoalan digitaalimurrosta koskeva tiedonanto 2018

Euroopan komission huhtikuussa 2018 terveys- ja hoitoalan digitaalimurroksesta antaman tiedonannon tavoitteena on tehostaa terveydenhuolto- ja hoitoalojen digitalisointia.

Tiedonannossa määritetään 3 keskeistä alaa (pilaria), joilla digitalisointia tehostetaan:

Pilari 1: Turvallinen pääsy terveystietoihin ja tietojen jakaminen

Komissio pyrkii helpottamaan valtioiden rajat ylittävien terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta. Tämän vuoksi se kehittää sähköisten terveyspalvelujen digitaalista palveluinfrastruktuuria, joka mahdollistaa sähköisten reseptien ja potilastiedon yhteenvetojen vaihdon terveydenhuollon tarjoajien välillä. Tietojenvaihto aloitettiin joidenkin EU-maiden välillä vuonna 2019, ja tavoitteena on saada kaikki EU-maat mukaan vuoteen 2025 mennessä. Pidemmällä aikavälillä komission tavoitteena on eurooppalaisten sähköisten terveystietojen vaihtoformaatti, joka olisi kaikkien EU-kansalaisten käytettävissä.

Pilari 2: Yhteyksien luominen ja terveystietojen jakaminen – tutkimuskäyttö, nopeampi diagnosointi, paremman hoidon tarjoaminen

Tiedonannon toinen pilari käsittelee terveystietojen valtavaa potentiaalia lääketieteellisen tutkimuksen tukena parantamassa ennaltaehkäisyä, diagnosointia, hoitoja, lääkkeitä ja terveydenhoidon laitteita.

Pilari 3: Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja potilaskeskeinen hoito digitalisoinnin avulla

Digitaaliset palvelut voivat parantaa kansalaisten mahdollisuuksia hoitaa omaa terveyttään. Tämä koskee esimerkiksi ennaltaehkäisyä, terveellisempien elämäntapojen omaksumista ja kroonisten sairauksien hallintaa. Lisäksi kansalaiset pystyvät antamaan palautetta terveydenhuollon tarjoajille. Terveydenhuollon järjestelmissä voidaan hyödyntää myös innovatiivisia hoitomuotoja (etäterveydenhuolto ja terveysalan mobiilisovellukset (mHealth)), joilla voidaan vastata palvelujen kysynnän kasvamiseen. Tämä edistää siirtymistä kohti kokonaisvaltaisia ja personoituja hoitoratkaisuja.