Ugrás a fő tartalomra
Public Health

A digitális egészségügy és ellátás azokat az eszközöket és szolgáltatásokat fedi le, amelyek információs és kommunikációs technológiák révén tökéletesítik a megelőzést, a diagnosztizálást, a kezelést, az egészséggel kapcsolatos kérdések nyomon követését és kezelését, valamint felügyelik és kezelik az egészség és az életmód kölcsönhatását. Az innovatív digitális egészségügy és ellátás javíthatja az ellátás minőségét és az ellátás igénybevételének lehetőségét, valamint növelheti az egészségügyi ágazat általános hatékonyságát.

Európa digitális jövőjének megtervezése

A digitális korra felkészült Európa a hivatalban lévő Bizottság (2019–2024) hat politikai prioritásának az egyike. A digitális átállás a digitális egységes piac létrehozását célzó korábbi kezdeményezésekre épít. Célkeresztjében az emberek és a vállalkozások állnak: biztosítanunk kell, hogy minden magánszemély és gazdasági szereplő ki tudja aknázni a digitalizációban rejlő lehetőségeket. Ez a törekvés kiterjed az egészségügyre is, hiszen a digitális szolgáltatások várhatóan ezen a területen is kedvező hatást fognak gyakorolni minden érintett számára.

Közlemény az egészségügy és az ellátás digitális átalakításáról (2018)

A Bizottság 2018 áprilisában közleményt tett közzé az egészségügy és az ellátás digitális átalakításáról, amelyben az egészségügyi és az ellátási ágazat digitalizálásának fokozását tűzte ki célul.

Megnevezte azt a három pillért, amelyre munkáját alapozni fogja:

1. pillér: Biztonságos adatlekérdezés és -megosztás

A Bizottság e-egészségügyi digitális szolgáltatási infrastruktúra kifejlesztésén dolgozik, hogy a betegek könnyebben hozzáférjenek más tagállamokban kínált egészségügyi ellátáshoz. Az infrastruktúra lehetővé teszi, hogy a különböző tagállamok egészségügyi szolgáltatói elektronikus vényeket és betegadatlapokat osszanak meg egymással, ami 2019-ben néhány ország között már meg is valósult. A cél az, hogy 2025-re a többi ország is csatlakozzon. A Bizottság hosszú távú célja az elektronikus egészségügyi dokumentáció európai csereformátumának létrehozása, amely minden uniós lakos számára elérhető lesz.

2. pillér: Az egészségügyi adatok összekapcsolása és cseréje a kutatás, a gyorsabb diagnózis és az egészségügyi szolgáltatások javításának jegyében

A 2018. évi közlemény második pillére az egészségügyi adatokban rejlő hatalmas lehetőségeket aknázná ki az orvosi kutatás támogatása során. A cél a megelőzés, a diagnózis, a kezelés, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök javítása.

3. pillér: Az egyéni szerepvállalás és a személyre szabott ápolás megerősítése a digitális szolgáltatások révén

A digitális szolgáltatások megkönnyíthetik az embereknek, hogy kezükbe vegyék a saját egészségüket: komolyabban vegyék a megelőzést, motiváltabbak legyenek az életmódváltásban, kezeljék krónikus betegségüket és visszajelzést nyújtsanak az egészségügyi szolgáltatóknak. Az egészségügyi ellátások iránti megnövekedett igényt az egészségügyi rendszerek részben az innovatív ellátási modellek alkalmazásával fogják kielégíteni, amelyek kiaknázzák a távegészségügyben és a mobilegészségügyben rejlő lehetőségeket is. A cél az integrált és személyre szabott egészségügyi ellátórendszer fokozatos kiépítése.