Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Digitālā veselība un aprūpe ir rīki un pakalpojumi, kas izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), lai uzlabotu profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu, uzraudzību un pārvaldību veselības jomā, kā arī lai uzraudzītu veselībai kaitīgus dzīvesveidus un reaģētu uz tiem. Digitālā veselība un aprūpe ir inovatīva un var uzlabot piekļuvi aprūpei un tās kvalitāti, kā arī nostiprināt veselības nozares vispārējo efektivitāti.

Eiropas digitālās nākotnes veidošana

“Digitālajam laikmetam piemērota Eiropa” ir viena no sešām Komisijas politiskajām prioritātēm 2019.–2024. gadā. Balstoties uz iepriekšējām iniciatīvām, kas veicina digitālā vienotā tirgus izveidi, digitālajai pārejai vajadzētu dot labumu ikvienam, liekot uzsvaru uz cilvēkiem un paverot jaunas iespējas uzņēmējdarbībai. Ņemot vērā iespējamos ieguvumus, ko digitālie pakalpojumi veselības jomā varētu sniegt iedzīvotājiem un uzņēmumiem, veselības nozare ir iekļauta šajā programmā.

Paziņojums par digitālo veselību un aprūpi

Komisijas 2018. gada aprīļa paziņojums par veselības un aprūpes digitālo pārveidi tika pieņemts ar mērķi veicināt veselības un aprūpes nozaru digitalizāciju.

Paziņojumā identificēti trīs pīlāri, uz kuriem balstīsies pasākumi.

1. pīlārs — droša piekļuve datiem un to kopīgošana

Lai paplašinātu piekļuvi pārrobežu veselības aprūpei, Komisija veido digitālo pakalpojumu infrastruktūru e-veselības jomā, kas veselības aprūpes sniedzējiem dos iespēju apmainīties ar e-receptēm un pacientu veselības pārskatiem. Pirmā pārrobežu apmaiņa notika 2019. gadā, un mērķis ir līdz 2025. gadam iesaistīt arī visas pārējās ES valstis. Komisijas mērķis ilgtermiņā ir izstrādāt Eiropas elektronisko veselības karšu apmaiņas formātu, kas būtu pieejams visiem ES iedzīvotājiem.

2. pīlārs — veselības datu savienošana un kopīgošana, lai sekmētu pētniecību, ātrāku diagnostiku un labāku veselību

2018. gada paziņojuma otrais pīlārs paredz izmantot veselības datu milzīgo potenciālu, lai atbalstītu medicīniskos pētījumus un uzlabotu profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu, zāles un medicīniskās ierīces.

3. pīlārs — iedzīvotāju iespēju un individuālās aprūpes stiprināšana, izmantojot digitālos pakalpojumus

Pateicoties digitālajiem pakalpojumiem, pacientu iespējas var tikt nostiprinātas šādās jomās: profilakses pamatnostādņu ievērošana, pāreja uz veselīgāku dzīvesveidu, hronisko slimību pārvaldība un atsauksmes veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. Veselības aprūpes sistēmas gūs labumu arī no inovatīviem aprūpes modeļiem, kas izmanto televeselību un mobilo veselību, lai apmierinātu augošo pieprasījumu pēc veselības aprūpes, un tādējādi sekmēs pakāpenisku pāreju uz integrētas un individualizētas aprūpes sistēmām.