Direct naar de inhoud
Public Health

Onder digitale gezondheid en zorg verstaan we het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor preventie, diagnose, behandeling, monitoring en beheer op medisch gebied en voor de monitoring en stimulering van een gezonde levensstijl. Digitalisering kan de gezondheidszorg door innovatie toegankelijker en beter maken en de efficiëntie van de zorg in het algemeen verhogen.

De digitale toekomst van Europa vormgeven

"Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk" is een van de zes politieke prioriteiten van de Commissie voor de periode 2019-2024. Voortbouwend op de initiatieven voor een digitale eengemaakte markt moet de digitale transitie iedereen ten goede komen, mensen op de eerste plaats zetten en bedrijven nieuwe kansen bieden. Gezondheid is een belangrijke sector op die markt, gezien de potentiële voordelen van digitale diensten voor mensen en organisaties op dit gebied.

Mededeling over digitale gezondheid en zorg

In haar Mededeling over de digitale transformatie van gezondheid en zorg van april 2018 bepleit de Commissie een verdere digitalisering van de zorg.

In de mededeling worden drie pijlers aangewezen voor verdere maatregelen:

Pijler 1: Veilige toegang en veilig delen van gegevens

Om de gezondheidszorg in andere EU-landen toegankelijker te maken, bouwt de Commissie een digitalediensteninfrastructuur voor e-gezondheid zodat zorgverleners elektronische patiëntendossiers en elektronische recepten kunnen uitwisselen. De eerste EU-landen zijn hiermee in 2019 begonnen, en het doel is om uiterlijk eind 2025 de hele EU aan boord te hebben. Op langere termijn streeft de Commissie naar Europese patiëntendossiers in een compatibel elektronisch formaat voor alle EU-burgers.

Pijler 2: Gezondheidsgegevens aan elkaar koppelen en delen voor onderzoek, snellere diagnose en een betere gezondheid

De Commissie wil het enorme potentieel van gezondheidsgegevens benutten voor medisch onderzoek. Die data kunnen bijdragen tot betere preventie, diagnose, behandelingen, medicijnen en medische hulpmiddelen.

Pijler 3: Digitale diensten voor meer empowerment en persoonsgerichte zorg

Digitale diensten kunnen mensen mondiger maken en een actievere rol geven, bijvoorbeeld doordat ze met tips en aanmoedigingen een gezonde levensstijl kunnen ontwikkelen, hun chronische aandoeningen zelf kunnen beheren en hun zorgverleners makkelijker feedback kunnen geven. Gezien de toenemende vraag is de zorg ook gebaat bij innovatie waarbij telegezondheidszorg en m-gezondheidszorg worden ingezet in de geleidelijke verschuiving naar geïntegreerde en gepersonaliseerde zorg.