Przejdź do treści głównej
Public Health

Cyfrowa opieka zdrowotna i społeczna to narzędzia i usługi wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne w zapobieganiu chorobom, diagnostyce, leczeniu, kontroli oraz zarządzaniu kwestiami dotyczącymi zdrowia, jak również w monitorowaniu zachowań związanych ze stylem życia, które mają wpływ na zdrowie, i zarzadzaniu nimi. Cyfrowa opieka zdrowotna i społeczna jest innowacyjna. Może poprawić dostęp do opieki i jej jakość, a także zwiększyć sprawność ogólną sektora opieki zdrowotnej.

Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

„Europa na miarę ery cyfrowej” to jeden z sześciu priorytetów politycznych Komisji na lata 2019–2024. Transformacja cyfrowa powinna opierać się na wcześniejszych inicjatywach wspierających tworzenie jednolitego rynku cyfrowego i przynosić korzyści wszystkim, stawiając dobro człowieka na pierwszym miejscu i otwierając nowe możliwości dla przedsiębiorstw. Jednym z sektorów uwzględnionych w tej strategii jest sektor zdrowia, ze względu na potencjalne korzyści, jakie usługi cyfrowe oferują obywatelom i przedsiębiorstwom w tej dziedzinie.

Komunikat na temat rozwiązań cyfrowych w ochronie zdrowia z 2018 r.

W komunikacie Komisji w sprawie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej z kwietnia 2018 r. poruszono kwestię zwiększenia cyfryzacji sektorów opieki zdrowotnej i społecznej.

W komunikacie określono trzy filary, na których będą się opierać działania:

Filar 1: Bezpieczny dostęp do danych i ich bezpieczna wymiana

Aby ułatwić dostęp do transgranicznej opieki zdrowotnej, Komisja buduje infrastrukturę usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia, która umożliwi wymianę e-recept i kartotek pacjentów między świadczeniodawcami. Pierwsze wymiany transgraniczne rozpoczęły się w 2019 r., a do 2025 r. mają one objąć wszystkie kraje UE. W perspektywie długoterminowej Komisja pracuje nad utworzeniem formatu wymiany europejskich kartotek elektronicznych dostępnym dla wszystkich obywateli Unii.

Filar 2: Wspólne działania i wymiana danych dotyczących zdrowia na potrzeby badań naukowych, szybszego diagnozowania i poprawy stanu zdrowia

W ramach drugiego filaru wymienionego w komunikacie z 2018 r. planuje się wykorzystanie ogromnego potencjału danych dotyczących zdrowia do wspierania badań medycznych mających na celu poprawę profilaktyki, diagnostyki, leczenia, leków i wyrobów medycznych.

Filar 3: Wzmocnienie pozycji obywateli i indywidualna opieka za pośrednictwem usług cyfrowych

Usługi cyfrowe mogą wzmocnić pozycję obywateli, ułatwiając im zwiększenie kontroli nad zarządzaniem własnym zdrowiem – od przestrzegania wytycznych dotyczących profilaktyki i motywowania do prowadzenia zdrowszego trybu życia – po leczenie chorób przewlekłych i przekazywanie informacji zwrotnych świadczeniodawcom. Systemy opieki zdrowotnej również skorzystają na innowacyjnych modelach opieki bazujących na usługach telemedycyny i mobilnego zdrowia w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na opiekę zdrowotną, wspierając stopniowe przejście na zintegrowane i spersonalizowane systemy opieki.