Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Digitalno zdravstvo in oskrba se nanašata na orodja in storitve, ki uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) za izboljšanje preprečevanja, diagnostike, zdravljenja bolezni ter spremljanje in upravljanje načinov življenja, ki vplivajo na zdravje. Digitalno zdravstvo in oskrba sta inovativna in lahko izboljšata dostop do kakovostnega zdravstvenega varstva ter povečata splošno učinkovitost zdravstvenega sektorja.

Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope

Evropa, pripravljena na digitalno dobo, je ena od šestih političnih prednostnih nalog Komisije v obdobju 2019–2024. Na podlagi preteklih pobud za spodbujanje oblikovanja enotnega digitalnega trga, bi moral digitalni prehod koristiti vsem, postaviti ljudi na prvo mesto in podjetjem zagotoviti nove priložnosti. Vzpostavljanje enotnega digitalnega trga vključuje tudi zdravstveni sektor, saj lahko digitalne zdravstvene storitve prinesejo potencialne koristi državljanom in državljankam ter podjetjem.

Sporočilo o digitalnem zdravstvu in oskrbi iz leta 2018

Namen sporočila Komisije o preoblikovanju digitalnega zdravstva in oskrbe iz aprila 2018 je okrepiti digitalizacijo sektorjev zdravstva in oskrbe.

Sporočilo opredeljuje tri stebre, na katerih bodo temeljile dejavnosti:

Prvi steber: Varen dostop do podatkov in njihova souporaba

Za lažji čezmejni dostop do zdravstvenega varstva Komisija gradi infrastrukturo digitalnih storitev e-zdravja, ki bo omogočilaizmenjavo e-receptov in povzetkov o pacientih med izvajalci zdravstvenih storitev. Leta 2019 so se začele prve čezmejne izmenjave med državami članicami. Leta 2025 naj bi bile v izmenjave vključene vse države EU. Komisija si dolgoročno prizadeva za vzpostavitev evropske oblike izmenjave elektronskih zdravstvenih evidenc, ki bo dostopna vsem državljanom EU.

Drugi steber: Povezovanje in izmenjava zdravstvenih podatkov za raziskave, hitrejše diagnosticiranje ter boljše zdravje

Cilj drugega stebra sporočila iz leta 2018 je izkoristiti ogromen potencial zdravstvenih podatkov v podporo medicinskim raziskavam za izboljšanje preprečevanja, diagnosticiranja in zdravljenja ter povečanje učinkovitosti zdravil in medicinskih pripomočkov.

Tretji steber: Krepitev vloge državljanov in državljank ter individualne oskrbe z digitalnimi storitvami

Digitalne storitve lahko opolnomočijo državljane in jim omogočijo večjo vlogo pri upravljanju svojega zdravja, in sicer z upoštevanjem smernic za preprečevanje in spodbujanjem bolj zdravega načina življenja, obvladovanje kroničnih bolezni in zagotavljanje povratnih informacij izvajalcem zdravstvenega varstva. Zdravstveni sistemi bodo imeli koristi tudi od inovativnih modelov oskrbe, ki uporabljajo telezdravstvo in m-zdravstvo, saj se bodo z njimi laže odzvali na naraščajoče povpraševanje po zdravstvenem varstvu in posledično preusmerili k celostni in individualizirani zdravstveni oskrbi.