Skip to main content
Public Health

Podpora Evropské komise se zaměřuje na tři hlavní oblasti: spolufinancování projektů, podporu akcí na zvýšování informovanosti (zejména každoročních ministerských konferencí o elektronickém zdravotnictví ) a chod aparátu pro zvyšování informovanosti, navazování kontaktů, sdílení osvědčených postupů a vytváření politik.

EU již mnoho projektů elektronického zdravotnictví spolufinancovala, a to v rámci několika programů.