Skip to main content
Public Health

Euroopan komissio tukee sähköisen terveydenhuollon hankkeita pääasiassa seuraavilla kolmella tavalla: hankkeiden yhteisrahoitus, tuki tiedotustapahtumille (erityisesti puheenjohtajamaiden vuosittain järjestämille ministeritason konferensseille ) ja tuki tiedotus- ja verkostoitumistoiminnalle, parhaiden käytäntöjen levittämiselle ja toimintapolitiikan kehittämiselle.

EU on osallistunut monien sähköisen terveydenhuollon hankkeiden rahoittamiseen useissa eri ohjelmissa.