Skip to main content
Public Health

Sprijinul Comisiei Europene este acordat în trei direcţii principale: cofinanţarea proiectelor; sprijin pentru evenimente de sensibilizare (în special pentru conferinţele eHealth la nivel înalt ); menţinerea unor structuri de sensibilizare, stabilire de contacte, schimb de bune practici şi elaborare a politicilor.

UE a finanţat, în cadrul câtorva programe, numeroase proiecte legate de eHealth.