Põhisisu juurde
Public Health

Ülevaade

Endokriinfunktsiooni kahjustavad ained on kemikaalid, millel võib teatavatel juhtudel olla mõju inimeste ja loomade hormoonsüsteemile. Endokriinfunktsiooni kahjustamist ei ole seni kemikaalide toksilisuse kindlakstegemisel kuigi palju uuritud. Kogu maailma teadusringkonnad ja ametiasutused on viimastel aastatel seda teemat ja selle valdkonna reguleerimist rohkem arutama hakanud. Saavutatud on märkimisväärset edu nii ELis kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides.

Õigusraamistiku väljatöötamine

Olukorra ülevaade

Avaldati kriteeriumid biotsiidide valdkonnas ning neid kohaldatakse alates 7. juunist 2018.

Avaldati kriteeriumid taimekaitsevahendite valdkonnas ning neid kohaldatakse alates 10. novembrist 2018.

Seotud teave