Direct naar de inhoud
Public Health

Overzicht

Hormoonontregelaars zijn chemische stoffen die onder bepaalde voorwaarden een impact kunnen hebben op de hormoonhuishouding van mensen en dieren. Hormoonontregeling is een relatief nieuwe invalshoek voor de beoordeling van de toxiciteit van chemische stoffen. In de afgelopen jaren hebben de wetenschappelijke gemeenschap en overheden in de hele wereld dit onderwerp besproken en nagegaan hoe het gereglementeerd moet worden. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt, zowel in de EU als in internationale organisaties.

Ontwikkeling van een wettelijk kader

Stand van zaken

De criteria voor biociden zijn bekendgemaakt en zijn van toepassing sinds 7 juni 2018.

De criteria voor gewasbeschermingsmiddelen zijn bekendgemaakt en worden van toepassing op 10 november 2018.

Zie ook: