Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Prehľad

Endokrinné disruptory sú chemické látky, ktoré môžu mať za určitých podmienok vplyv na hormonálny systém ľudí a zvierat. Téza o narušení endokrinného systému je pomerne nový spôsob pohľadu na toxicitu chemických látok. Vedecká komunita a orgány na celom svete diskutovali v posledných rokoch o tomto probléme a o tom, ako ho regulovať. V EÚ, ako aj v medzinárodných organizáciách sa v tejto súvislosti dosiahol významný pokrok.

Vytváranie legislatívneho rámca

Aktuálny stav

Uverejnené kritériá pre biocídne výrobky sa uplatňujú sa od 7. júna 2018.

Uverejnené kritériá pre prípravky na ochranu rastlín sa budú uplatňovať od 10. novembra 2018.

Súvisiace informácie