Direct la conținutul principal
Public Health

Procedura de stabilire a criteriilor științifice pentru identificarea perturbatorilor endocrini

Procesul decizional

Pentru a obține un acord cu privire la cele două proiecte de stabilire a unor criterii științifice pentru identificarea perturbatorilor endocrini, Comisia a purtat discuții cu experți și reprezentanți ai țărilor UE responsabili pentru produsele biocide și produsele de protecție a plantelor, prin procedurile de adoptare prevăzute.

În cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale (PAFF), cu ocazia reuniunii din 12-13 decembrie 2017 referitoare la legislația privind pesticidele, reprezentanții naționali din UE au votat în favoarea unui nou proiect de regulament de stabilire a criteriilor pentru identificarea perturbatorilor endocrini în contextul legislației privind pesticidele. Nici Consiliul și nici Parlamentul European nu s-au opus proiectului de criterii în timpul perioadei de control, care s-a încheiat la 9 aprilie 2018. Comisia a adoptat criteriile la data de 19 aprilie 2018.

Criteriile pentru substanțele active utilizate în produsele fitosanitare au fost publicate și au intrat în vigoare la 10 mai 2018. Începând cu 10 noiembrie 2018, acestea se aplică tuturor cererilor noi și în curs pentru substanțele active utilizate în produsele fitosanitare.

La 4 septembrie 2017, Comisia a adoptat un regulament delegat de stabilire a unor criterii științifice pentru identificarea perturbatorilor endocrini în domeniul produselor biocide. Nici Consiliul și nici Parlamentul European nu au ridicat obiecții la regulamentul delegat în timpul perioadei de control, care s-a încheiat la 4 noiembrie 2017.

Criteriile pentru substanțele utilizate în produsele biocide au fost publicate și au intrat în vigoare la 7 decembrie 2017. Acestea se aplică de la 7 iunie 2018 la toate cererile noi și în curs pentru substanțele utilizate în produsele biocide.

Comisarul Andriukaitis și președintele Comisiei ENVI din cadrul Parlamentului European au făcut schimb de scrisori privind criteriile, la 18 octombrie 2016 și la 26 octombrie 2017.

Aplicarea criteriilor

Acum este disponibil un document de orientare pentru identificarea substanțelor cu proprietăți care afectează sistemul endocrin, în pesticide și în produse biocide (7 iunie 2018).

Documentul de orientare a fost elaborat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), cu sprijinul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC).

Evaluarea impactului

Înainte de a prezenta criteriile de identificare a perturbatorilor endocrini în contextul regulamentelor privind produsele de protecție a plantelor și produsele biocide, Comisia Europeană a efectuat o evaluare cuprinzătoare a impactului în vederea analizării diferitelor opțiuni pentru definirea criteriilor de identificare a perturbatorilor endocrini.

Dialogul cu părțile interesate

În contextul evaluării impactului, Comisia Europeană a purtat discuții cu părțile interesate și cu alți factori de decizie politică, în cadrul unui dialog deschis și transparent, pe tot parcursul procesului de identificare a criteriilor. Evenimente: