Skip to main content
Public Health

Координати за връзка

БЕЛЕЖКА: EU-CEG предоставя техническа платформа за изпращане на съобщение от подателя до държава членка. Оценката на данните и прилагането и изпълнението на Директивата за тютюневите изделия, както и фактурирането (когато е приложимо), са от компетентността на отделните държави членки.

Национални органи

Моля, свържете се със съответните национални органи, ако имате нужда от разяснения относно съдържанието на информацията (например стандарти за измерване) или други административни въпроси (например плащане на такси, статус на вашия продукт и т.н.).

Европейска комисия

  • Технически проблеми с EU-CEG?

Пишете ни на адрес: SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu (моля, включете ясно и подробно описание на проблема, екранна снимка на прозореца, където се появява проблемът, както и вашия ID на подател, ако имате такъв).

  • Общи въпроси за това как функционира EU-CEG?

Пишете ни на адрес: SANTE-EU-CEG@ec.europa.eu