Skip to main content
Public Health

Kontaktiniai duomenys

PASTABA. EU-CEG yra techninė platforma, skirta pateikėjo žinutei perduoti valstybei narei. Duomenų vertinimas, Tabako gaminių direktyvos taikymas ir vykdymo užtikrinimas bei (kai taikoma) sąskaitų faktūrų išrašymas priklauso atskirų valstybių narių kompetencijai.

Nacionalinės valdžios institucijos

Jei jums reikėtų paaiškinimo dėl informacijos turinio (pvz., matavimo etalonų) arba turėtumėte kokių nors kitų administracinių klausimų (pvz., dėl įmokų, jūsų gaminio padėties ir kt.), kreipkitės į atitinkamas nacionalines valdžios institucijas.

Europos Komisija

  • Naudojantis portalu EU-CEG kilo techninių problemų?

Rašykite mums adresu SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu (aiškiai ir išsamiai aprašykite problemą, pateikite lango, kuriame matyti, kokia kilo problema, ekrano kopiją ir, jei turite, nurodykite savo pateikėjo ID).

  • Turite bendro pobūdžio klausimų apie tai, kaip veikia portalas EU-CEG?

Rašykite mums adresu SANTE-EU-CEG@ec.europa.eu.