Skip to main content
Public Health

Kontaktni podatki

OPOMBA: EU-CEG zagotavlja tehnično platformo za pošiljanje sporočil predlagatelja državi članici. Ocenjevanje podatkov, uporaba/uveljavljanje direktive o tobačnih izdelkih ter izdajanje računov (kjer je to ustrezno) so v pristojnosti posamezne države članice.

Ustrezni nacionalni organi

Za kakršna koli pojasnila o vsebini informacij (npr. merilni standardi) ali za druga administrativna vprašanja (npr. pristojbine, status izdelka itd.) se obrnite na ustrezne nacionalne organe.

Evropska komisija

  • Tehnične težave z EU-CEG?

Pišite nam na e-naslov: SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu (vključite jasen in podroben opis težave, priložite posnetek zaslona s prikazom težave in navedite svojo identifikacijsko številko predlagatelja, če jo imate).

  • Splošna vprašanja o delovanju portala EU-CEG?

Pišite nam na e-naslov: SANTE-EU-CEG@ec.europa.eu