Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Ενότητα μεταφόρτωσης

Πληροφορίες για το σύστημα της κοινής πύλης εισόδου της ΕΕ (EU-CEG) και τον τρόπο λειτουργίας του.

Τεχνικές πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες που διευκολύνουν την εταιρεία σας να προσαρμόσει το ηλεκτρονικό της σύστημα στη χρήση της πύλης EU-CEG (συμπεριλαμβανομένων των λεξικών δεδομένων και του αρχείου εγκατάστασης XML Creator) δημοσιεύονται τακτικά στο CIRCABC, μια διαδικτυακή εφαρμογή που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ανταλλαγή όλης της σχετικής τεκμηρίωσης πραγματοποιείται στην ομάδα ενδιαφέροντος του CIRCABC «Ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου EUCEG».

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα έγγραφα που αποθηκεύονται στη βιβλιοθήκη της ομάδας ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμα στο κοινό και δεν χρειάζεται προηγούμενη άδεια για πρόσβαση σε αυτά. Ωστόσο, αν θέλετε να σας κοινοποιούνται όλες οι επικαιροποιήσεις (π.χ. όταν δημοσιεύονται νέα έγγραφα), θα πρέπει να εγγραφείτε στην ομάδα ενδιαφέροντος και να ενεργοποιήσετε την επιλογή για να λαμβάνετε τις κοινοποιήσεις αυτόματα. Για τον σκοπό αυτό, θα χρειαστείτε λογαριασμό EU Login (εάν δεν διαθέτετε ήδη, μπορείτε να τον δημιουργήσετε εδώ). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες κοινοποιήσεις θα βρείτε στην ενότητα «Βοήθεια» του CIRCABC.

Τα έγγραφα αποθηκεύονται σε φακέλους της βιβλιοθήκης στον τίτλο των οποίων περιέχεται η ημερομηνία δημοσίευσης. Τα νέα/επικαιροποιημένα έγγραφα εμφανίζονται πρώτα.

Οδηγίες για την υποβολή στοιχείων