Skip to main content
Public Health

Informacje o wyrobach tytoniowych, papierosach elektronicznych i pojemnikach zapasowych – wspólny punkt UE służący do przekazywania danych (EU-CEG)

Informacje te dotyczą m.in.:

  • składników
  • wydzielanych substancji
  • danych toksykologicznych.

Narzędzie informatyczne, za pomocą którego informacje te są udostępniane, nosi nazwę EU-CEG. Jest to wspólny punkt UE służący do przekazywania danych.

Inne produkty

W niektórych krajach UE za pośrednictwem EU-CEG udostępniane są także informacje dotyczące innych produktów, takich jak:

  • nowatorskie wyroby tytoniowe
  • wyroby ziołowe do palenia
  • beznikotynowe papierosy elektroniczne.

Wymogi dotyczące informacji

Informacje wymagane od producentów i importerów określono w dwóch decyzjach wykonawczych:

Informacje o EU-CEG

EU-CEG stworzono w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych ciążących na przedsiębiorstwach i organach regulacyjnych oraz w celu ułatwienia porównywania danych. Komisja Europejska opracowała to narzędzie w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i przedstawicielami branży. EU-CEG zaczęto używać w maju 2016 r.