Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Подробно ръководство

Съгласно Директивата за тютюневите изделия (2014/40/ЕС) производителите и вносителите на тютюневи изделия, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене трябва да предоставят основна информация на органите в страните от ЕС, в които възнамеряват да продават своите продукти. Електронният инструмент за предоставяне на тази информация се нарича Общ портал на ЕС (EU-CEG).

Как да използвате Общия портал на ЕС (EU-CEG), за да подавате информация до страните от ЕС относно тютюневи изделия, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене в изпълнение на разпоредбите на Директивата за тютюневите изделия (2014/40/ЕС).

Моля, прочетете внимателно следната информация преди да започнете.

1) Трябва ли да се регистрирам, за да получа идентификационен номер на подател?

Трябва да се регистрирате за идентификационен номер на подател (ID на подател), ако:

 • сте производител или вносител на тютюневи изделия, електронни цигари или контейнери за многократно пълнене.
  Вашият ID на подател ще ви е нужен всеки път, когато подавате информация за продукти посредством EU-CEG. Освен това трябва да го посочвате при всяка кореспонденция относно информацията за продукта, която сте изпратили.

НЯМАТЕ нужда от ID на подател, ако:

 • сте трета страна (напр. фирма или консултант, наети от производител/вносител), която подава информация от името на производител/вносител.

Дори ако е трябвало да се регистрирате за ID на подател от името на производител или вносител, трябва да попълните във формуляра за регистрация данните на предприятието на производителя или вносителя.

ВНИМАНИЕ: С ID на подател не получавате достъп до никаква допълнителна информация или функции в системата на EU-CEG.

2) Как да се регистрирам, за да получа ID на подател?

Следвайте тези стъпки, за да получите ID на подател:

 1. Създайте си профил в EU Login, ако нямате такъв.
 2. Изтеглете формуляра за регистрация — за да изтеглите файла, щракнете върху десния бутон на мишката и изберете „Запазване на връзката като“.
 3. Попълнете формуляра.
 4. Изпратете формуляра (съгласно инструкциите във формуляра).
ВНИМАНИЕ: Попълнете формуляра възможно най-подробно (включително и незадължителните полета) и прикачете всички необходими официални документи (напр. свидетелство за регистрация на предприятието, сметка за комунални услуги, данъчна декларация).

След като получим попълнения формуляр, ще започне процесът на създаване на вашия ID на подател.

Това може да отнеме няколко дни, особено през по-натоварени периоди, така че, моля, имайте търпение. Освен това определянето на ID на подател е само междинна стъпка при предоставянето на вашето предприятие на достъп до EU-CEG.

Изпращането на информация чрез EU-CEG ще бъде възможно само след като получите вашия номер на СТРАНА, което изисква няколко дни допълнително време за обработка. След като ви бъде определен ID на подател, вече можете да изтеглите инструмента XML Creator и да започнете да работите по вашите XML файлове; можете да го изтеглите от групата по интереси на платформата CIRACBC.

Преди да ви зачислим ID на подател, може да се наложи да ви поискаме допълнителна информация. Също така си запазваме правото да анулираме ID на подател, ако се наложи.

3) Предоставяне на информация за тютюневи изделия

Информацията, която трябва да подадете чрез EU-CEG, е посочена тук:

Член 5 от Директива 2014/40/ЕС и решението за изпълнение относно уведомяването за тютюневи изделия.

Трябва да представите тази информация пред компетентните органи на съответната страна от ЕС, преди да пуснете на пазара нови или изменени продукти.

За повече подробности относно необходимата информация вижте речника на данните за тютюневите изделия. Части от този речник може да се отнасят и за растителните изделия за пушене.

4) Подаване на информация за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене

Информацията, която трябва да подадете чрез EU-CEG, е посочена тук:

Член 20 от Директива 2014/40/ЕС и решението за изпълнение относно уведомяването за електронни цигари и контейнери за многократно пълнене.

Трябва да представите тази информация пред компетентните органи на съответната страна от ЕС 6 месеца преди да пуснете на пазара нови или съществено изменени продукти.

За повече подробности относно необходимата информация вижте речника на данните за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене. Части от този речник може да се отнасят и за безникотиновите продукти.

5) Технически варианти за изпращане на данните

След като получите вашия ID на подател, разполагате с 2 възможности за подаване на информация за продуктите до страните от ЕС посредством EU-CEG:

 1. Самостоятелно приложение (за дружества с малка ИТ инфраструктура):
  Дружествата използват XML генератор, за да създадат файлове с данни, които по-късно могат да бъдат качени на EU-CEG.
  Различните XML файлове трябва да бъдат качени чрез платформата eTrustEx за ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“. Ако имате въпроси, моля, свържете се с екипа за техническа поддръжка (вж. таб Контакти)
 2. Между системи (за дружества с голяма ИТ инфраструктура или множество продукти):
  За да изпращате данни между системи, ще ви е необходим достъп до мрежата за електронни доставки (e-Delivery). Тази мрежа се управлява от Комисията, за да може информацията да се предава по безопасен и надежден начин. След като получите вашия ID на подател, ИТ отделът на Комисията ще се свърже с вас с допълнителни инструкции за това как да използвате това техническо решение.

За повече информация относно двата варианта вижте нашите технически насоки и/или посетете онлайн библиотеката на Комисията CIRCABC (вижте раздел „Изтегляния“).

Декларация за поверителност

За да научите как използваме и защитаваме вашите лични данни, моля, прочетете декларацията за поверителност.